Usnesení z VH 1/2011 Čelechovice na Hané

Vážení členové a příznivci MAS Region HANÁ, o.s., dne 3.2.2011 se uskuteční Valná hromada občanského sdružení, která je volební. Všichni jste srdečně zváni, počítáme s hojnou účastí k využití vašeho práva volit do řídících orgánů našeho občanského sdružení. Valná hromada se uskuteční tentokrát v Čelechovicích na Hané. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce:

pozvanka VH 1_2011.doc (47,5 KB)

Pro ty, kteří se ze závažných důvodů VH nemohou zúčastnit, přikládáme možnost stažení a vytištění plné moci, kterou lze po vyplnění delegovat právo zastupovat na VH na jiného člena občanského sdružení.

Plna moc VH.doc (24,0 KB)

Na Valné hromadě proběhne volba orgánů MAS: 1) Rady, 2) Revizního výboru 3) Výběrové komise v programu LEADER. Předseda MAS je poté zvolen Radou jako jeden z jejich členů. Vyzýváme tímto všechny zájemce, aby nominovali sebe či jiného kandidáta do těchto orgánů - e-mailem nebo telefonicky na sekretariát MAS paní Žákové (region.hana@seznam.cz). Při nominaci uveďte, za který subjekt je žadatel nominován (za obec, za podnikatele, za neziskovku - např. hasiči apod, či sám za sebe jako fyzická osoba. Upozorňujeme, že volba bude probíhat tak, aby nadpoloviční většina ve všech orgánech byla z neveřejného, neziskového nebo soukromého sektoru. Pouze menší polovina členů může být z veřejného sektoru (obce - starostové). Níže uvádíme kandidáty do orgánů MAS, kteří se nám postupně hlásí, aby jste mohli volbu předem promyslet. Zasílejte prosím další návrhy.

Kandidáti do Rady sdružení (celkem za oba sektory 9 členů):
 

Za veřejný sektor (4 členové):
Mgr. Marta Husičková - městys Náměšť na Hané
Jarmila Stawaritschová - obec Čelechovice na Hané
Ing. Josef Šmíd - obec Hvozd
Ing. Michal Tichý - obec Senice na Hané
Zdena Tomková - obec Lutín
RNDr. Milan Elfmark - obec Olšany u Prostějova

Za ostatní (5 členů):
Ing. Pavel Solovský - soukromý zemědělec, Olbramice
Ing. Jan Tichý - podnikatel, Služín
Ing. Eliška Dostálová - Honební společenství Senice na Hané
Ing. Miroslav Mačák - TJ Sigma Lutín
Ing. Iveta Botková - Rodinné centrum Pohádka, o.s. Náměšť na Hané
Zdeňka Žáková, U nás, o.s., Drahanovice
Ing. Milan Kubíček - fyzická osoba, Olšany u Pv.

Kandidáti do Revizního výboru (celkem za oba sektory 3 členové):
Za veřejný sektor (1 člen):

Za ostatní (2 členové):
Jiří Mach - hasiči Náměšť na Hané


Kandidáti do výběrové komise v programu LEADER (celkem za oba sektory 11 členů):
Za veřejný sektor (5 členů):

Mgr. Marta Husičková - městys Náměšť na Hané
Ing. Michal Tichý - obec Senice na Hané
Ing. Jaroslav Dvořák - obec Hněvotín
Ing. René Všetička - obec Olšany u Prostějova

Za ostatní (6 členů):
František Žouželka - podnikatel, Slatinice
Ing. Miroslav Mačák - TJ Sigma Lutín
Ing. JanTichý - podnikatel, Stařechovice - Služín
Michal Sirotek - TJ Sokol Těšetice
Ing. Pavel Solovský - soukromý zemědělec, Olbramice
Marie Záhorová - Zdraví Hanáci, o.s. Těšetice
Zdenka Koppová - podnikatel, Drahanovice - Ludéřov
Ing. Eliška Dostálová - Honební společenství Senice na Hané
Ing. Milan Kubíček - fyzická osoba, Olšany u Pv.

V Regionu HANÁ dále pracují tzv. Pracovní skupiny v několika oblastech. Pokud by jste věděli o dalších osobách, které by se mohly do činnosti pracovních skupin zapojit, či sami máte zájem se na činnosti těchto skupin podílet, dejte nám prosím taktéž vědět.

Pracovní skupiny MAS Region HANÁ:

Pracovní skupina Děti a mládež

Mgr. Marta Husičková, předsedkyně
Ing. Jaroslav Brzák, člen
Jindřich Solovský, člen
Zuzana Botková, člen

 Pracovní skupina Ženy

Zdena Žáková, předsedkyně
Ing. Eliška Dostálová, členka
Ing. Hana Lebedová, členka
Jarmila Stawaritschová, členka
Mgr. Marta Husičková, členka

 Pracovní skupina Zemědělci

Ing. Pavel Solovský, předseda
Ing. Stanislav Bartoněk, člen
Ing. Ivo Tobiáš
Ing. Antonín Kurfürst,
Václav Koutný
Jindřich Solovský

 Pracovní skupina Cestovní ruch

Mgr. Marta Husičková
Mader Zdeněk
Žáková Zdeňka
MUDr. Aleš Sobek

 Pracovní skupina Životní prostředí

Ing. Jaroslav Brzák
Ing. Miroslav Mačák
Ivo Richter
Jaromír Crha
Luboš Mader
Jindřich Solovský

Dokumenty k projednání a schválení na VH 1/2011:

Plan cinnosti Regionu HANA 2011.doc (24,5 KB)

Výroční zpráva 2010.pdf (1,0 MB)

Zprava revizniho vyboru za 2010.doc (32,0 KB)

Vysledovka PDF[1].pdf (7,0 KB)

Rozpocet 2011 - navrh leden 2011 vysledny.xls (39,0 KB)

Volebni rad Regionu HANA.doc (33,0 KB)

 

Další informace k přípravě VH 1/2011 podá manažer MAS:

Ing. Jaroslav BRZÁK
tel.: 605 174 701
jarek.brzak@post.cz
region.hana@seznam.cz