Vážení členové a příznivci MAS Region HANÁ, z.s., dne 28. 5. 2019 v 16:00 se uskuteční valná hromada zapsaného spolku, která je volební. Všichni jste srdečně zváni, počítáme s hojnou účastí k využití vašeho práva volit do řídících orgánů našeho zapsaného spolku. Valná hromada se uskuteční tentokrát v Lutíně. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce:

Pozvánka VH v Lutíně 2019.pdf (594,2 KB)

Pro ty, kteří se ze závažných důvodů VH nemohou zúčastnit, přikládáme možnost stažení a vytištění plné moci, kterou lze po vyplnění delegovat právo zastupovat na VH na jiného člena zapsaného spolku. Musí však být dodrženy zájmové skupiny - což znamená, že pokud Vy zastupujete určitou zájmovou skupinu, Váš zvolený zástupce musí být ze zájmové skupiny totožné. Plnou moc však nelze využít pro volby - volit mohou pouze členové!!

Plna moc VH Lutín.pdf (247,3 KB)

Na Valné hromadě proběhne volba orgánů MAS: 1) rady, 2) revizního výboru 3) výběrové komise v programu LEADER. Předseda MAS je poté zvolen radou jako jeden z jejich členů. Vyzýváme tímto všechny zájemce, aby nominovali sebe či jiného kandidáta do těchto orgánů - e-mailem nebo telefonicky na sekretariát MAS (region.hana@regionhana.cz).

Upozorňujeme, že volba bude probíhat tak, aby nadpoloviční většina ve všech orgánech byla z neveřejného, neziskového nebo soukromého sektoru. Pouze menší polovina členů může být z veřejného sektoru (obce - starostové). Níže uvádíme kandidáty do orgánů MAS, kteří se nám postupně hlásí, aby jste mohli volbu předem promyslet. Zasílejte prosím další návrhy.

A) Kandidáti do rady spolku (celkem za oba sektory 9 členů):
Za veřejný sektor (předpoklad 4 členové):

Kandidáti za mikroregion Litovelsko
Mgr. Marta Husičková, starostka obce Náměšť n. H, členka rady Regionu HANÁ

Kandidáti za mikroregion Kosířsko
Ing. Jakub Chrást, starosta obce Lutín

Kandidáti za mikroregion Konicko
Bc. Jaroslav Procházka, místostarosta obce Konice, člen rady Regionu HANÁ

Kandidáti za mikroregion Kostelecko
Jarmila Stawaritschová, starostka obce Čelechovice na Hané, členka rady Regionu HANÁ

Za ostatní (předpoklad 5 členů):

Jaromír Crha, podnikatel, člen rady Regionu HANÁ 
Ing. Milan Kubíček,  člen rady Regionu HANÁ
Ing. Miroslav Mačák, člen rady Regionu HANÁ
Ing. Pavel Solovský, zemědělec, člen rady Regionu HANÁ
Ing. Jan Tichý, podnikatel, člen rady Regionu HANÁ
Zdenka Žáková, členka rady Regionu HANÁ
 

 

B) Kandidáti do revizního výboru (celkem za oba sektory):

Ing. Michal Tichý, obec Senice na Hané, člen revizního výboru Regionu HANÁ
Josef Žák, člen revizního výboru Regionu HANÁ
Miloš Kuruc, SPES Slatinice, o.s., člen revizního výboru Regionu HANÁ
Zdeňka Koppová, členka revizního výboru Regionu HANÁ
Ing. Miroslav Hochvald, obec Bílovice - Lutotín, člen revizního výboru Regionu HANÁ

 

C) Kandidáti do výběrové komise v programu LEADER (celkem za oba sektory 11 členů):

Mgr. Milada Dosedělováčlenka výběrové komise Regionu HANÁ
Josef Havelka, SDH Brodek u Konice, člen výběrové komise Regionu HANÁ
Helena Chaláková, OHK Prostějov, členka výběrové komise Regionu HANÁ
Martina Kurfürstová, členka výběrové komise Regionu HANÁ
Drahoslava Mačákováčlenka výběrové komise Regionu HANÁ
Alena Mašláňová, členka výběrové komise Regionu HANÁ
Pavel Mikulka, LPM obaly, člen výběrové komise Regionu HANÁ  
Marie Müllerová, členka výběrové komise Regionu HANÁ
Lubomír Novákčlen výběrové komise Regionu HANÁ
Michal Sirotekčlen výběrové komise Regionu HANÁ
František Vychodil, Český svaz chovatelů Stařechovice, člen výběrové komise Regionu HANÁ   

 

Volební řád

V rámci volebního řádu MAS došlo pouze k aktualizaci formálních informací. 

Návrh volebního řádu 2019 -  Volební řád MAS_LCE5aRJ.pdf (607,9 KB)

 

Dokumenty k projednání a schválení na VH 1/2019:  

1)  Volební řád MAS_bYyLYKs.pdf (607,9 KB)  - návrh

    ID10 - volebni rad Valne hromady MAS_původní_tkrqOY7.pdf (366,3 KB)  - schválený

 

Dokumenty z Valné hromady VH 1/2019 v Lutíně:

- zde budou zveřejněny schválené dokumenty (usnesení apod.)

Volební řád Regionu HANÁ - schválený:  Volební řád MAS_1KIxxWS.pdf (607,1 KB)

Usnesení z Valné hromady 1/2019 v Lutíně:  Usneseni VH RH Lutín 1_2019_v.r.pdf (228,2 KB)  

Výroční zpráva Regionu HANÁ za rok 2018:  Výroční zpráva RH 2018_zEsbmF6.pdf (2,7 MB)

Usnesení Valné hromady z hlasování metodou per rollam (5. - 7. 5. 2020):  Hlasování metodou per rollam VH_05_2020, v.r..pdf (628,2 KB)  

 

Další informace k přípravě VH 1/2019 podají pracovníci MAS:

Ing. Jaroslav Brzák
hlavní manažer MAS
tel.: 605 174 701
jarek.brzak@regionhana.cz

Mgr. Lucie Vojtěchová
administrativní pracovnice MAS
tel.: 702 022 396
lucie.vojtechova@regionhana.cz