Stanovy MAS Region HANÁ, z.s.


Stanovy platné a schválené na Valném shromáždění v Konici dne 23. 06. 2020:

Stanovy RH 2020 Konice.pdf (292,7 KB)