Výzva č. 5 Infrastruktura základních škol a výzva č. 8 Infrastruktura pro neformální vzdělávání

26.09.2018

Dne 25. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 5 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol a výzva č. 8 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadatelé mohou podávat projekty do obou výzev nejpozději do 31. 10. 2018 do 14:00.

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Výzvy – Aktuální výzvy – IROP nebo https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/irop/

V případě dotazů kontaktujte administrátorku výzvy (Ing. Ludmilu Navrátilovou, tel.: 606 735 282 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701).

Za kancelář MAS

Bc. Lucie Vojtěchová

Přehled výzev MAS Region HANÁ pro zbývající část r. 2018 a předpokládaná data vyhlášení výzev

19.09.2018

Přehled výzev MAS Region HANÁ pro zbývající část r. 2018 a předpokládaná data vyhlášení výzev:

 

Výzva č.5 - IROP - Infrastruktura základních škol                       

Datum vyhlášení:              25.9.2018

Datum ukončení příjmu:   31.10.2018

 

Výzva č.6 - IROP - Bezpečnost dopravy

Datum vyhlášení:              1.10.2018

Datum ukončení příjmu:   12.11.2018

 

Výzva č.7 - IROP – Komunitní centra

Datum vyhlášení:               1.10.2018

Datum ukončení příjmu:   12.11.2018

 

Výzva č.8 - IROP - Infrastruktura  pro neformální vzdělávání

Datum vyhlášení:               25.9.2018

Datum ukončení příjmu:    31.10.2018

 

Více informací sledujte průběžně na www.regionhana.cz.

 

Pozvánka na seminář do výzvy č. 6 IROP Bezpečnost dopravy a č. 7 Komunitní centra

17.09.2018

Pozvánka na seminář do výzvy č. 6 IROP Bezpečnost dopravy a č. 7 Komunitní centra

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele o poskytnutí dotace v rámci uvedených výzev, které bude vyhlašovat v blízké době MAS Region Haná.                       

Seminář se uskuteční ve středu 3. října 2018 ve 8:30 hodin v zasedací místnosti

Region Haná, z.s., Náměšť na Hané, Náměstí T. G. Masaryka 99


Program semináře:

Zahájení semináře, aktuální informace
Představení výzvy č. 6 „MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy“
Představení výzvy č. 7 „MAS Region HANÁ – IROP – Komunitní centra“
Dotazy a možnost domluvení individuální konzultace ohledně přípravy projektů

 

Prosím, potvrďte svoji účast do 27. září 2018

na e-mail: region.hana@regionhana.cz, případně na telefonu 585 754 622.

Pozvánka na seminář do výzev č. 5 IROP Infrastruktura ZŠ a č. 8 Infrastruktura pro nef. vzdělávání

17.09.2018

Pozvánka na seminář do výzev č. 5 IROP Infrastruktura ZŠ a č. 8 Infrastruktura pro nef. vzdělávání:

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele o poskytnutí dotace v rámci uvedených výzev, které bude vyhlašovat v blízké době MAS Region Haná. Seminář se uskuteční  v úterý 25. září 2018 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Městyse Náměšť na Hané, náměstí T. G. Masaryka 100

Program semináře:

Zahájení semináře, aktuální informace
Představení výzvy č. 5 „MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol“
Představení výzvy č. 8 „MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání“
Dotazy a možnost domluvení individuální konzultace ohledně přípravy projektů

Prosím, potvrďte svoji účast do pátku 21. září 2018

na e-mail: region.hana@regionhana.cz, případně na telefonu 585 754 622.

 

Seminář pro potenciální žadatele - podnikatele zemědělské i nezemědělské

19.06.2018

Seminář pro potenciální žadatele - podnikatele zemědělské i nezemědělské

v rámci


Fiche 1 Podpora rozvoje podnikání v regionu
Fiche 2 Investice do zemědělských podniků
Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů


Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro potenciální žadatele k 3. výzvě MAS Region HANÁ pro Program rozvoje venkova, který se uskuteční ve středu 27. 6. 2018 v 9:00 v zasedací místnosti MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané, náměstí T. G. Masaryka 99

Program semináře:
9:00 zahájení, úvod
9:15 prezentace strategie MAS, návaznost projektů na strategický plán CLLD
9:30 první výzva - prezentace připravovaných fichí, zaměření projektů
10:00 struktura projektu, žádost a povinné přílohy
10:30 dotazy, diskuse


Na seminář se prosím přihlaste e-mailem na region.hana@regionhana.cz nebo telefonicky na pracovníky kanceláře MAS tel.: 585 754 622. Účast prosím potvrďte do úterý 26. 6. 2018

Seminář pro potenciální žadatele - vlastníky lesa

14.06.2018

Seminář pro potenciální žadatele - vlastníky lesa

Fiche 4 Neproduktivní investice v lesích a
Fiche 5 Investice do lesnických technologií


Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro potenciální žadatele k 3. výzvě MAS Region HANÁ pro Program rozvoje venkova, který se uskuteční
ve středu 20. 6. 2018 v 8:30 v zasedací místnosti MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané, náměstí T. G. Masaryka 100

Program semináře:
8:30 zahájení, úvod
8:45 prezentace strategie MAS, návaznost projektů na strategický plán CLLD
9:00 první výzva - prezentace připravovaných fichí, zaměření projektů
9:30 struktura projektu, žádost a povinné přílohy
10:00 dotazy, diskuse


Na seminář se prosím přihlaste e-mailem na region.hana@regionhana.cz nebo telefonicky na pracovníky kanceláře MAS tel.: 585 754 622. Účast prosím potvrďte do úterý 19. 6. 2018

Výzva MAS č. 3 PRV k předkládání žádostí o podporu

08.06.2018

Výzva MAS č. 3 PRV k předkládání žádostí o podporu:

Dne 11. 06. 2018 bude vyhlášena výzva MAS č. 3 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. 

F1: Podpora rozvoje podnikání v regionu

F2: Investice do zemědělských podniků

F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

F4: Neproduktivní investice v lesích

F5: Investice do lesnických technologií
 

Termín příjmu žádostí: od 11. 06. - 13. 07. 2018 do 15:00 hod.

Místo podání žádosti: kancelář MAS Region HANÁ, z.s., nám. T.G.Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané

Kontaktní údaje: hana.zacpalkova@regionhana.cz, tel.: 776 586 522 (Ing. Hana Zacpálková), tel.: 605 174 701 (Ing. Jaroslav Brzák)

 

Pozvánka na seminář OPZ - Prorodinná opatření

06.06.2018

Pozvánka na seminář OPZ - Prorodinná opatření

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání k přípravě projektů do 1. výzvy Operačního programu zaměstnanost: „Prorodinná opatření“, které se uskuteční

ve čtvrtek 7. 6. 2018 v 16:30 hodin v zasedací místnosti MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané, náměstí T. G. Masaryka 99

Setkání je určeno především pro obce, spolky, organizace a žadatele, kteří chtějí realizovat zejména příměstské tábory

Program jednání:

 

  1. Zahájení semináře
  2. Představení dotačního programu OPZ
  3. Domluva na společném postupu – příprava projektu
  4. Různé

 

Seminář k výzvě OPZ Komunitní centra

18.05.2018
Seminář k výzvě OPZ Komunitní centra: 
 
Rádi bychom Vás pozvali na setkání k přípravě projektů do 1. výzvy Operačního programu zaměstnanost: „Komunitní centra“
které se uskuteční  v pátek 25. 5. 2018 v 9:00 hodin.
V příloze naleznete pozvánku na setkání a stručné informace k tomuto dotačnímu programu.
Prosíme o potvrzení účasti a budeme se těšit na setkání s Vámi.

Výzva č. 1 OPZ Komunitní centra, Prorodinná opatření

09.05.2018

Výzva č. 1 OPZ Komunitní centra, Prorodinná opatření:

Dne 09. 05. 2018 byla vyhlášena výzva č. 1 OPZ Komunitní centra a výzva č. 1 OPZ Prorodinná opatření. Žadatelé mohou podávat projekty do 31. 07. 2018 do 12:00 hod. 

Více o znění výzvy a povinných přílohách naleznete v sekci Výzvy - Aktuální výzvy - OPZ nebo https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/opz/

V případě dotazů kontaktujte administrátorku výzvy (Ing. Hana Zacpálková, tel.: 776 586 522) nebo hlavního manažer MAS (Ing. Jaroslav Brzák, tel.: 605 174 701).