10. výzva PRV vyhlášena

18.12.2023

10.Výzva PRV je vyhlášena a příjem žádostí probíhá od 18. 12. 2023. 

Výzva je určena pro dočerpání zbývajících finačních prostředků z převisu z předchozích projektů.

Výzva je zacílená na podporu spolupráce prostřednictvím mikroregionů. 

Příjem projektových záměrů probíhá do 22. 1. 2024.

 

Více informací 10. výzva PRV - Region Haná (regionhana.cz)

 

Kontaktní údaje:

E – mail: jarek.brzak@regionhana.cz, nela.krejcirova@regionhana.cz

Telefon: 605 174 701 (Ing. Jaroslav Brzák), 776 027 950 (Ing. Nela Krejčířová)

 

Informace o vyhlášených Výzvách PR IROP

24.10.2023

Informujeme vás, že kancelář MAS Region HANÁ v uplynulých dnech vyhlásila výzvy v rámci programového rámce IROP.

Své projektové záměry zasílejte prostřednictvím datové schránky Regionu HANÁ ID:  eh57dx:

 

Výzva č. 1 IROP - DOPRAVA - Příjem žádostí od 6. 10. 2023 do 6. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-1-irop-doprava/

 

Výzva č. 2 IROP - VZDĚLÁVÁNÍ - Příjem žádostí od 17. 10. 2023 do 22. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-2-irop-vzdelavani/

 

Výzva č. 3 IROP - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - Příjem žádostí od 24. 10. 2023 do 30. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-3-irop-verejne-prostranstvi/

 

Výzva č. 4 IROP - KULTURA - PAMÁTKY - Příjem žádostí od 24. 10. 2023 do 30. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-4-irop-kultura-pamatky/


Vzor projektového záměru, text výzvy a kritéria pro věcné hodnocení najdete v přiložených odkazech na web MAS. 

V případě dotazů kontaktujte manažerku PR IROP Ing. Nelu Krejčířovou, tel. 776 027 950 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701

 

Výzva IROP 2023

06.10.2023

MAS Region HANÁ. z. s. vyhlašuje výzvu v rámci programového rámce IROP 2021+. Žadatelé mohou podávat své projektové záměry od 6.10.2023 do 1. výzvy MAS Region HANÁ, z. s. – IROP – Doprava.

 

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů datovou schránkou je 6. 11. 2023 do 12:00 hodin.

 

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Strategie - IROP 2021 - 2027.

 

V případě dotazů kontaktujte manažerku PR IROP Ing. Nelu Krejčířovou, tel. 776 027 950 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701

8. výzva PRV na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání vyhlášena

16.02.2022

Region HANÁ vyhlásil 8. výzvu na podporu projektů v rámci programového rámce PRV. Podpořeny budou projekty ve 3 oblastech: 
1) Podpora rozvoje podnikání ve venkovských oblastech (malé a střední podniky, živnostníci, v oblasti nezemědělského podnikání)
2) Investice do zemědělských podniků (stavby, technologie a technika pro zemědělce)
3) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Projekty se podávají v termínu do 18. 3. 2022.

Vaše případné záměry před podáním konzultujte s pověřenými pracovníky MAS (Ing. Jaroslav Brzák, tel.: 605 174 701, email: jarek.brzak@regionhana.cz)

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete v sekci Strategie - Dotace PRV - Výzvy PRV - 8. výzva PRV

Potenciální zájemce také zveme na seminář pro žadatele, který se uskuteční v zasedací místnosti kanceláře MAS, ve středu 2. 3. 2022, od 9:00.
Účast je nutno potvrdit předem Mgr. Lucii Novákové (tel. +420 702 022 396, lucie.novakova@regionhana.cz)
 

Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele v rámci výzvy č. 7 z PRV

25.06.2021

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele o o podporu na kulturní a spolkovou činnost v rámci dotačního titulu z Programu rozvoje venkova. Seminář je určen potenciálním žadatelům (především spolkům a neziskovým organizacím), kteří mají zájem o připravovanou investiční podporu v oblasti rozvoje kulturních a spolkových zařízení, a vybavení, a kteří doposud v této oblasti nežádali nebo žádali neúspěšně.                    

Seminář se uskuteční ve středu 30. 6 2021 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Region Haná, z.s., náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané. 


Program semináře:

Zahájení, úvod
Prezentace vyhlášené Fiche (pravidel), zaměření projektů
Struktura projektu, žádost a povinné přílohy
Dotazy, diskuse


Prosím, potvrďte svoji účast nejpozději do úterý 29. června 2021 na e-mail: region.hana@regionhana.cz, případně na telefonu 585 754 622.

Na setkání s vámi se těší
Ing. Hana Zacpálková, manažerka pro programový rámec PRV
Ing. Jaroslav Brzák, hlavní manažer MAS 


Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

Test novinek

24.06.2021

test

Omezení provozu kanceláře MAS Region HANÁ

17.03.2020
Dobrý den,
 
s ohledem na vyvíjející se situaci ohledně zamezení šíření koronaviru a na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 o omezení pohybu osob, oznamujeme, že kancelář MAS Region HANÁ bude do odvolání uzavřena. V případě potřeby, Vám budou všichni pracovníci kanceláře k dispozici na svých mobilních telefonech a emailových adresách (pracovníci kanceláře využívají možnost pracovat v režimu home office). Kompletní přehled kontaktů naleznete zde: https://www.regionhana.cz/cs/o-regionu-hana/zakladni-informace/kontakty/
 
Pevně věříme, že se aktuální situace brzy zlepší.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Za kancelář MAS
 
Ing. Jaroslav Brzák, hlavní manažer MAS
Mgr. Marta Husičková, předsedkyně MAS

Vyhlášeny výzvy z programového rámce OPŽP

27.11.2019

OPŽP - právě jsou vyhlášeny výzvy č.  3 Realizace sídelní zeleně a výzva č. 4 Realizace ÚSES

Dne 11. 11. 2019 byly vyhlášeny výzvy MAS z programového rámce OPŽP. Výzvy jsou zaměřeny na realizaci sídelní zeleně a ÚSES. 
Termín příjmu žádostí od 11. 11. do 03. 01. 2020 (do 20:00).

K vyhlášeným výzvám bude dne 04. 12. 2019 od 9:00 uspořádán seminář pro potenciální žadatele a příjemce v sídle MAS Region HANÁ (nám. T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané, nad cukrárnou). Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím emailové adresy: region.hana@regionhana.cz. 

Více informací o vyhlášené výzvě a povinných přílohách naleznete na odkazu: https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/opzp/ 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

OPŽP - Vyhlášeny výzvy

12.11.2019

OPŽP - právě jsou vyhlášeny výzvy č. 3 - Realizace sídelní zeleně a výzva č. 4 - Realizace ÚSES

Dne 11. 11. 2019 byly vyhlášeny výzvy MAS z programového rámce OPŽP. Výzvy jsou zaměřeny na realizaci sídelní zeleně a ÚSES. 
Termín příjmu žádostí od 11. 11. do 03. 01. 2020 (do 20:00).  

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete na odkazu: https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/opzp/

V případě dotazů kontaktujte hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová