Doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS:

 


Seznam přijatých žádostí 4.výzva PRV:

 Seznam přijatých žádostí výzvy č. 4.pdf (518,9 KB)

 

Zápis z jednání výběrového orgánu:

 Zápis VK.pdf (274,8 KB)


Výzva a přílohy výzvy č. 4 PRV:

 

 Výzva MAS č. 4.pdf (222,8 KB)
 

Přílohy žádosti stanovené MAS:

 

Přílohy k Fichi 1:


 Schválená fiche 1_qfYqSDo.pdf (400,7 KB)

Povinné přílohy:

 Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku.pdf (903,3 KB)

 Příloha č. 3 Prohlášení o zařazení podniku.pdf (166,6 KB)

 Příloha č. 7 Prohlášení ke stavebním pracím.doc (132,0 KB)

 Příručka pro zařazení podniku do kategorie malých a stř.podniků.pdf (7,3 MB)

 


Nepovinné přílohy:

 Čestné prohlášení žadatele - posouzení vlivu na ŽP.pdf (190,3 KB)

 Příloha č. 1 ČP o datum předložení žádosti o proplacení_LPXldrp.doc (130,5 KB)

 Příloha č. 2 Doklad prokazující pozitivní dopad na životní prostředí.doc (135,5 KB)

 Příloha č. 4 Čestné prohlášení ke vzniku nové podnikatelské činnosti.doc (133,0 KB)

 Příloha č. 6 Inovační znaky s podrobným popisem.doc (130,5 KB)