Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci:

 Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci_Wx1kC0K.pdf (121,0 KB)


Doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS:

 Doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS.pdf (107,3 KB)


Seznam přijatých žádostí 3.výzva PRV:

 Seznam přijatých žádostí 3. výzva PRV_CU8GsJz.pdf (498,7 KB)
 

Zápis z jednání výběrového orgánu:

 Zápis z jednání výběrového orgánu - PRV 3. výzva (07_2018).pdf (801,1 KB)


Výzva a přílohy výzvy č. 3 PRV:

 3. Výzva MAS Region HANÁ PRV.pdf (325,1 KB)
 

Přílohy žádosti stanovené MAS:

 

Přílohy k Fichi 1:


 Schválená fiche 1.pdf (399,4 KB)

Povinné přílohy:

 Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku.pdf (903,3 KB)

 Příloha č. 3 Prohlášení o zařazení podniku.pdf (166,6 KB)

 Příloha č. 7 Prohlášení ke stavebním pracím.doc (132,0 KB)

 Příručka pro zařazení podniku do kategorie malých a stř.podniků.pdf (7,3 MB)


Nepovinné přílohy:

 Čestné prohlášení žadatele - posouzení vlivu na ŽP.pdf (190,3 KB)

 Příloha č. 1 Čestné prohlášení o datum předložení žádosti o proplacení.doc (131,0 KB)

 Příloha č. 2 Doklad prokazující pozitivní dopad na životní prostředí.doc (135,5 KB)

 Příloha č. 4 Čestné prohlášení ke vzniku nové podnikatelské činnosti.doc (133,0 KB)

 Příloha č. 5 Čestné prohlášení k typu podporované činnosti.doc (131,0 KB)

 Příloha č. 6 Inovační znaky s podrobným popisem.doc (130,5 KB)
 

Přílohy k Fichi 2:


 Schválená fiche 2_UoQVmba.pdf (1,1 MB)

Povinné přílohy:


Nepovinné přílohy:

 Příloha č. 1 Čestné prohlášení o datu předložení žádosti o proplacení.doc (131,0 KB)

 Příloha č. 2 Doklad prokazující pozitivní dopad na životní prostředí_EH1bFdl.doc (135,5 KB)

 Příloha č. 3 Výpis z LPIS prokazující velikost plochy.doc (131,0 KB)

 Příloha č. 4 Výpis z LPIS nebo IZR - podnikatelská činnost.doc (132,0 KB)

 Příloha č. 5 Čestné prohlášení k typu podporované činnosti_5SNRMD7.doc (133,0 KB)

 Příloha č. 6 Inovační znaky s podrobným popisem_nSPKpqX.doc (130,5 KB)

 Příloha č. 7 Potvrzení státní veterinární správy o registraci potr. podniku.doc (131,0 KB)


Přílohy k Fichi 3: