Dne 28. 08. 2017 byla ukončena 1. výzva z Programu rozvoje venkova pro Fiche 1 a Fiche 2, v současné době probíhá hodnocení projektů.


Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci:

 Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci (1).pdf (73,0 KB) 
 

Doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS:

 Doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS.pdf (3,0 MB) 
 

Zápis z jednání výběrového orgánu:

 Zápis z jednání výběrového orgánu.pdf (1,6 MB) 
 

Výzva a přílohy výzvy:


 1. výzva MAS Region HANÁ_lB8IWgA.pdf (329,5 KB)

 Fiche 1.pdf (262,9 KB)

 Fiche 2.pdf (1,1 MB)

 Interní postupy_MAS_2017 Region HANÁ PRV.pdf (654,0 KB) 
 

Přílohy žádosti stanovené MAS:


Přílohy k Fichi 1:


Povinné přílohy:

 Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku.pdf (903,3 KB) 

 Příloha č. 3 Prohlášení o zařazení podniku.pdf (166,6 KB)

 Příručka pro zařazení podniku do kategorie malých a stř.podniků.pdf (7,3 MB)

 Příloha č. 7 Prohlášení ke stavebním pracím_8LpaYXk.doc (132,0 KB)


Nepovinné přílohy:

 Příloha č. 1 Čestné prohlášení o datum předložení žádosti o proplacení.doc (131,0 KB)

 Příloha č. 2 Doklad prokazující pozitivní dopad na životní prostředí.doc (135,5 KB)

 Příloha č. 4 Čestné prohlášení ke vzniku nové podnikatelské činnosti.doc (133,0 KB)

 Příloha č. 5 Čestné prohlášení k typu podporované činnosti.doc (131,0 KB)

 Příloha č. 6 Inovační znaky s podrobným popisem.doc (130,5 KB)


Přílohy k Fichi 2:


Povinné přílohy:

 Příloha č. 8 Prohlášení ke stavebním pracím.doc (132,0 KB)


Nepovinné přílohy:

 Příloha č. 1 Čestné prohlášení o datu předložení žádosti o proplacení.doc (131,0 KB)

 Příloha č. 2 Doklad prokazující pozitivní dopad na životní prostředí_K1kxN9C.doc (135,5 KB)

 Příloha č. 3 Výpis z LPIS prokazující velikost plochy_lLZGDbr.doc (131,0 KB)

 Příloha č. 4 Výpis z LPIS nebo IZR - podnikatelská činnost.doc (132,0 KB)

 Příloha č. 5 Čestné prohlášení k typu podporované činnosti_lGuqGFW.doc (133,0 KB)

 Příloha č. 6 Inovační znaky s podrobným popisem_1Kgk39G.doc (130,5 KB)

 Příloha č. 7 Potvrzení státní veterinární správy o registraci potr. podniku.doc (131,0 KB)

 

Seznam přijatých žádostí 1. výzva PRV: 

 Seznam přijatých žádostí 1. výzva PRV (1).pdf (419,9 KB)

 

Podklady k portálu farmáře:

 Informace k přístupu do Portálu farmáře.pdf (461,3 KB)

 Generování žádosti o dotaci na Portálu farmáře.pdf (362,1 KB)

 Źádost o přístup do Portálu farmáře.pdf (197,9 KB) 
 

Pravidla pro žadatele:


 Pravidla-Podpora provádění operací v rámci SCLLD.pdf (1,6 MB)

 Fiche-1-vynatek-z-Pravidel_i2s88wU.pdf (234,4 KB)

 Fiche-2-vynatek-z-Pravidel_4yp6uH2.pdf (197,2 KB)

 

Informace pro žadatele:


 Metodika_vypoctu_fin_zdravi.pdf (964,8 KB)

 Vypocet_financniho_z (1).xls (783,0 KB)

 CZ NACE.xlsx (69,1 KB)

 

Seminář pro žadatele:


 Prezentace Seminář podnikatelé 0_1.pptx (2,5 MB)

 Prezentace Seminář Zemědělci 0_1.pptx (2,2 MB) 
 

Zadávání zakázek:


 Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020.pdf (457,7 KB)

 Pr-i-ruc-ka k aplikaci - Ver-ejne- zaka-zky PRV na na eAGRI.pdf (724,5 KB)

 Seznam dok. z VŘ - mimo režim zákona c-. 137-2006 Sb..pdf (516,0 KB)

 Seznam dok. z VŘ dle zákona č-. 137-2006 Sb., o veřejných zakázkách.pdf (272,7 KB)