Zápis z jednání hodnotící komise - 1. - 2. výzva:

 Zápis z jednání hodnotící komise 1.-2. výzva.pdf (2,3 MB)

Zápis z jednání hodnotící komise - 3. - 4. výzva:

 Zápis z jednání hodnotící komise 3.-4. výzva.pdf (3,6 MB)

Etický kodex:

 Etický kodex RH hodnocení IROP.pdf (680,6 KB)


Harmonogram výzev MAS na rok 2018:

 IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD - Region HANÁ.xlsx (16,8 KB)

 

Interní postupy IROP:

 IP_MAS_2017 Region HANÁ_18-10-2017 FINAL_GWlmBRj.pdf (826,1 KB)

 

1. výzva IROP - Infrastruktura základních škol

 Výzva RH č 1 (IROP) - Infrastruktura základních škol.pdf (440,6 KB)

 Výzva RH č1 - příloha 1 - FN a P hodnocení (Školství).pdf (667,5 KB)

 Výzva RH č1 - příloha 2 - věcné hodnocení (Školství).pdf (663,5 KB)

 

2. výva IROP - Bezpečnost dopravy

 Výzva RH č2 (IROP) - Bezpečnost dopravy.pdf (436,4 KB)

 Výzva RH č2 - příloha 1 - FN a P hodnocení (Bezpečnost dopravy).pdf (667,4 KB)

 Výzva RH č2 - příloha 2 - věcné hodnocení (Bezpečnost dopravy).pdf (652,3 KB)

 

3. výzva IROP - Rozvoj komunitních center

 Výzva RH č3 (IROP) - Rozvoj komunitních center - 5.pdf (438,1 KB)

 Výzva RH č3 příloha 1 FN a P hodnocení (Komunitní centra).pdf (667,3 KB)

 Výzva RH č3 příloha3 věcné hodnocení (Komunitnícentra).pdf (656,6 KB) 


Upozorňujeme žadatele, že dne 26. 01. 2018 byla provedena změny výzvy. Změna se týkala prodloužení termínu pro podávání žádosti o dotaci a to do středy 31. 01. 2018 z důvodu přetrvávajících komplikací způsobených mimořádnou instalací v MS2014+. 

Aktualizovaná verze Žádosti:

 3. vyzva MAS Region Hana -IROP-zmena2_eq4yq9O.pdf (214,8 KB) 

Upozorňujeme žadatele, že dne 19. 01. 2018 byla provedena změna výzvy. Změna se týkala prodloužení termínu pro podávání žádostí o dotaci a to do pátku 26. 01. 2018. 

Aktualizovaná verze Žádosti:

 Výzva č. 3 - Komunitní centra.pdf (423,5 KB)

 

4. výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb


Upozorňujeme žadatele, že dne 31. 01. 2018 byla provedena změna výzvy z důvodu uvedení do souladu s původně plánovaným a avízovaným termínem před změnou č.1. 

Aktualizovaná verze Žádosti:

 MAS_RegionHANÁ_výzva č. 4_final03 - změna č2.pdf (252,4 KB)


Upozorňujeme žadatele, že dne 9.1.2018 byla provedena změna výzvy. Změna se týkala změny textace výzvy. 


Aktualizovaná verze Žádosti:
 MAS_RegionHANÁ_výzva č. 4_final02.pdf (579,0 KB)

 

 MAS_RegionHANÁ_výzva č. 4_final01.pdf (437,3 KB)

 Výzva RH č4 - příloha 1 - FN a P hodnocení (Sociální služby).pdf (671,9 KB)

 Výzva RH č4 - příloha 2 - věcné hodnocení (Sociální služby).pdf (657,9 KB)


Seminář pro žadatele:

 Pozvánka Seminář pro žadatele Rozvoj sociálních služeb.pdf (234,7 KB)