Výzva č. 1 OPZ Komunitní centra:

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu:

Zápis rozhodovacího orgánu Regionu HANÁ.pdf (329,1 KB)

Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu:

Prezenční listina členů rady.pdf (139,8 KB)

Etické kodexy členů rozhodovacího orgánu:

Etické kodexy členů rady.pdf (483,6 KB)

Zápis z jednání výběrového orgánu:

Zápis jednání výběrového orgánu Komunitní centra.pdf (102,4 KB)

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu:

prezenční listina 11. 9. 2018.pdf (116,9 KB)

Hodnotící tabulka projektu z jednání výběrového orgánu:

Hodnotící tabulka Komunitní centra v Regionu HANÁ.pdf (696,1 KB)

Přehled přijatých žádostí o dotaci z OPZ:

Přehled přijatých žádostí OPZ.pdf (404,4 KB)


Výzva MAS k předkládání žádosti o podporu:

MAS Region HANÁ Výzva č. 1. OPZ Komunitní centra.pdf (924,3 KB)


Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:

Příloha č. 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf (858,9 KB)

Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit:

Příloha č. 2. Popis podporovaných aktivit.pdf (524,7 KB)

Příloha č. 3: Jednací řád revizního výboru MAS Region HANÁ:

Příloha č. 3. Jednací řád revizního výboru MAS Region HANÁ.pdf (521,7 KB)

Příloha č. 4: Jednací řád rady MAS Region HANÁ:

Příloha č. 4. Jednací řád rady MAS Region HANÁ.pdf (521,6 KB)

Příloha č. 5: Jednací řád výběrové komise MAS Region HANÁ:

Příloha č. 5. Jednací řád výběrové komise MAS Region HANÁ.pdf (524,8 KB)

Příloha č. 6: Jednací řád valné hromady MAS Region HANÁ:

Příloha č. 6. Jednací řád valné hromady MAS Region HANÁ.pdf (554,0 KB)

Příloha č. 7: Stanovy MAS 

Příloha č. 7. Stanovy 2015.pdf (378,1 KB)

Příloha č. 8: Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce: 

Příloha č. 8. Principy komunitní práce_4V5P2zu.pdf (784,1 KB)


Seminář pro žadatele a příjemce - 25. 05. 2018: 

Pozvánka na seminář Komunitní centra.pdf (220,7 KB)

Stručné info Komunitní centra.pdf (578,1 KB)

 

Výzva č.1 OPZ Prorodinná opatření:


Zápis z jednání rozhodovacího orgánu:

Zápis rozhodovacího orgánu Regionu HANÁ_6OXMnny.pdf (329,1 KB)

Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu:

Prezenční listina členů rady_2j1M58Q.pdf (139,8 KB)

Etické kodexy členů rozhodovacího orgánu:

Etické kodexy členů rady_ia7EKzl.pdf (483,6 KB)

Hodnotící tabulka projektů z jednání výběrového orgánu:

Hodnotící tabulka Příměstské tábory na Hané.pdf (692,4 KB)

Hodnotící tabulka Letní příměstské tábory ZŠ Hněvotín.pdf (594,4 KB)

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu:

prezenční listina 11. 9. 2018_q1xAtR6.pdf (116,9 KB)

Zápis z jednání výběrového orgánu:

Zápis jednání výběrového orgánu Prorodinná opatření.pdf (109,2 KB)

Výzva MAS k předkládání žádosti o podporu:

MAS Region HANÁ Výzva č. 1. OPZ Prorodinná opatření.pdf (933,1 KB)

 
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:

Příloha č. 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů_Jox4xgf.pdf (354,2 KB)


Příloha č. 2: Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni: 

Příloha č. 2. Podpora prorodinných opatření obcí.pdf (587,2 KB)

Příloha č. 3: Stanovy MAS:

Příloha č. 4: Jednací řád revizního výboru MAS Region HANÁ:
 
Příloha č. 5: Jednací řád rady MAS Region HANÁ:

Příloha č. 5. Jednací řád rady MAS Region HANÁ.pdf (521,6 KB)
 
Příloha č. 6: Jednací řád výběrové komise MAS Region HANÁ:

Příloha č. 6. Jednací řád výběrové komise MAS Region HANÁ.pdf (524,8 KB)
 
Příloha č. 7 Jednací řád valné hromady MAS Region HANÁ:

Příloha č. 7.Jednací řád valné hromady MAS Region HANÁ.pdf (554,0 KB)