Dne 28. 08. 2017 byla ukončena 1. výzva z Programu rozvoje venkova pro Fiche 1 a Fiche 2, v současné době probíhá hodnocení projektů.


Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci:

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci (1).pdf (73,0 KB)
 

Doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS:

Doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS.pdf (3,0 MB)
 

Zápis z jednání výběrového orgánu:

Zápis z jednání výběrového orgánu.pdf (1,6 MB)
 

Výzva a přílohy výzvy:


1. výzva MAS Region HANÁ_lB8IWgA.pdf (329,5 KB)

Fiche 1.pdf (262,9 KB)

Fiche 2.pdf (1,1 MB)

Interní postupy_MAS_2017 Region HANÁ PRV.pdf (654,0 KB)
 

Přílohy žádosti stanovené MAS:


Přílohy k Fichi 1:


Povinné přílohy:

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku.pdf (903,3 KB)

Příloha č. 3 Prohlášení o zařazení podniku.pdf (166,6 KB)

Příručka pro zařazení podniku do kategorie malých a stř.podniků.pdf (7,3 MB)

Příloha č. 7 Prohlášení ke stavebním pracím_8LpaYXk.doc (132,0 KB)


Nepovinné přílohy:

Příloha č. 1 Čestné prohlášení o datum předložení žádosti o proplacení.doc (131,0 KB)

Příloha č. 2 Doklad prokazující pozitivní dopad na životní prostředí.doc (135,5 KB)

Příloha č. 4 Čestné prohlášení ke vzniku nové podnikatelské činnosti.doc (133,0 KB)

Příloha č. 5 Čestné prohlášení k typu podporované činnosti.doc (131,0 KB)

Příloha č. 6 Inovační znaky s podrobným popisem.doc (130,5 KB)


Přílohy k Fichi 2:


Povinné přílohy:

Příloha č. 8 Prohlášení ke stavebním pracím.doc (132,0 KB)


Nepovinné přílohy:

Příloha č. 1 Čestné prohlášení o datu předložení žádosti o proplacení.doc (131,0 KB)

Příloha č. 2 Doklad prokazující pozitivní dopad na životní prostředí_K1kxN9C.doc (135,5 KB)

Příloha č. 3 Výpis z LPIS prokazující velikost plochy_lLZGDbr.doc (131,0 KB)

Příloha č. 4 Výpis z LPIS nebo IZR - podnikatelská činnost.doc (132,0 KB)

Příloha č. 5 Čestné prohlášení k typu podporované činnosti_lGuqGFW.doc (133,0 KB)

Příloha č. 6 Inovační znaky s podrobným popisem_1Kgk39G.doc (130,5 KB)

Příloha č. 7 Potvrzení státní veterinární správy o registraci potr. podniku.doc (131,0 KB)

 

Seznam přijatých žádostí 1. výzva PRV: 

Seznam přijatých žádostí 1. výzva PRV (1).pdf (419,9 KB)

 

Podklady k portálu farmáře:

Informace k přístupu do Portálu farmáře.pdf (461,3 KB)

Generování žádosti o dotaci na Portálu farmáře.pdf (362,1 KB)

Źádost o přístup do Portálu farmáře.pdf (197,9 KB)
 

Pravidla pro žadatele:


Pravidla-Podpora provádění operací v rámci SCLLD.pdf (1,6 MB)

Fiche-1-vynatek-z-Pravidel_i2s88wU.pdf (234,4 KB)

Fiche-2-vynatek-z-Pravidel_4yp6uH2.pdf (197,2 KB)

 

Informace pro žadatele:


Metodika_vypoctu_fin_zdravi.pdf (964,8 KB)

Vypocet_financniho_z (1).xls (783,0 KB)

CZ NACE.xlsx (69,1 KB)

 

Seminář pro žadatele:


Prezentace Seminář podnikatelé 0_1.pptx (2,5 MB)

Prezentace Seminář Zemědělci 0_1.pptx (2,2 MB)
 

Zadávání zakázek:


Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020.pdf (457,7 KB)

Pr-i-ruc-ka k aplikaci - Ver-ejne- zaka-zky PRV na na eAGRI.pdf (724,5 KB)

Seznam dok. z VŘ - mimo režim zákona c-. 137-2006 Sb..pdf (516,0 KB)

Seznam dok. z VŘ dle zákona č-. 137-2006 Sb., o veřejných zakázkách.pdf (272,7 KB)