Volnočasová infrastruktura

Region HANÁ podal žádost do Regionálního operačního programu na projekt „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“. Projekt byl úspěšný a podporu z ROP získal.

O jaký projekt se jedná? Osm obcí RH bude mít nová dětská hřiště (celkem 16). Jedná se o obce: Smržice, Olšany u Prostějova, Slatinice, Drahanovice, Těšetice, Náměšť na Hané, Senice na Hané, Lutín. Celkové náklady jsou (po výběrovém řízení) ve výši 15.959.143 Kč (z toho dotace činí 85%).

Jak projekt postupuje. Nejdříve se, samozřejmě, musela zpracovat projektová dokumentace, řešit stavební povolení (u některých sportovišť se jednalo pouze o územní souhlas). Poté byla zpracována žádost o podporu z ROP. Projekt uspěl v I. kole, poté následovalo II. kolo (bylo třeba dodat jiné podklady než v kole prvním), kterým jsme rovněž úspěšně prošli. Proběhla výběrová řízení na management projektu, technický dozor investora.; firmu, která zajistí řádnou publicitu. Nejzásadnějším výběrovým řízením však bylo to, jehož výsledkem byl výběr zhotovitele. Hřiště bude stavět INASTA CZ, s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva o dílo dne 8.8.2011.

Zároveň byly předány lokality v jednotlivých obcích, kde se bude stavět. Podpisem smlouvy se zhotovitelem pokračuje III. etapa projektu. Po předání dalších náležitostí na Regionální radu SM by měla MAS RH být vyzvána k podpisu smlouvy.

V pondělí 8. 8. 2011 byl také schválen harmonogram výstavby. Stavět se začne v Drahanovících, Senici a Náměšti na Hané, Těšeticích a Slatinicích. Další hřiště se budou budovat v příštím roce. V roce 2012 bude také projekt ukončen.

Dětská hřiště a sportoviště realizovaná v rámci projektu Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ.