Snahou je podpořit rodiny s dětmi napříč dvěma regiony a to prostřednictvím mateřských a rodinných center a připravit tak do budoucna fungující zázemí pro využití volného času v obou regionech a vzájemnou spoluprací docílit lepší organizaci a zkvalitnění služeb v této oblasti na území obou MAS.

 Celý projekt pomáhá sbližovat a podporovat komunikaci mezi obcemi a také  napomáhá spolupráci mezi jednotlivými organizacemi, které pracují s rodinami s dětmi a to formou vzájemného předávání zkušeností i dovedností  a podpory nově vzniklých či teprve vznikajícíh organizací s cílem navodit vědomí soudržnosti mezi obyvateli obcí i regionů. 
 
Partnerskými MAS jsou: 
 Bystřička o. p. s.Region HANÁ, o. s. 
 
MAS v projektu spolupracují s těmito mateřskými a rodinnými centry:
 
MC Bublinka Velká Bystřice
RC Klásek Lutín
RC Pohádka Náměšť na Hané
MC Srdíčko Konice
MC Rakováček Raková u Konice
 
 
Projekt je realizován za podpory Evropské unie - Program rozvoje venkova, OSA IV. LEADER 2. Realizace projektů spolupráce.
Více informací na www.szif.cz