TVOŘIVÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST

Aktivita je provázaná s aktivitou - kurzy tvoření pro pracovníky v oblasti metody tvoření.

Jedná se o cyklus rodinného tvoření navazující právě na předchozí vzdělávání pracovníků center v oblasti tvůrčích činností. Díky absolvování vzdělávacího kurzu pro pracovníky dojde k následnému uplatnění získaných poznatků v praxi. V každém centru proběhne cyklus tvoření a následně budou moci  centra zahrnout tuto aktivitu do svého běžného programu a předávat své zkušenosti i nadále vřejnosti.

HARMONOGRAM na I.pol.roku

RC Klásek Lutín - čtvrtek 28.2., 21.3.2013 - 17:00-20:00 h, středa 17.4.,22.5.,19.6. - 17:00-20:00 hodin

RC Pohádka Náměšť na Hané - čtvrtek 21.3.,18.4.,16.5.,30.5.,13.6.,27.6. - 16:00-19:00 hodin

MC Srdíčko Konice - 13.3.,21.3.,10.4.,18.4.,22.5.,30.5.,5.6.,13.6.-08:00 - 11:00 hodin

MC Rakováček Raková u Konice - pátek 1.3.,22.3.,5.4.,26.4.,10.5.,24.5. - 17:00 - 19:00 hodin