Projekt mezinárodní spolupráce Spojují nás tradice

je realizován třemi partnerskými místními akčními skupinami

- MAS OZ pro rozvoj mikroregionu Požitavie - Širočina http://www.ozpozitavie-sirocina.sk/

- MAS Region HANÁ, o. s. www.regionhana.cz

- MAS Bystřička, o. p. s. http://www.masbystricka.cz/

 

Spojují nás tradice

Hlavním cílem projektu je kulturní výměna mezi třemi regiony: Požitavie - Širočina v Nitranském kraji, Slovenská republika, a regiony Bystřička a Region HANÁ v Olomouckém kraji, Česká republika.

Samotný projekt je zaměřený na uchování, případně obnovení tradičních venkovských aktivit, na posílení sounáležitosti, výměnu zkušeností, a má tři hlavní části - Divadla, tradiční řemesla a umění, a folklór a hudba. Jedním z hlavních cílů je navázat na historickou tradici soužití obou národů ve společné Československé republice od r. 1918.

 

Proč začala spolupráce mezi MAS

Spolupráce a partnerství mezi partnery projektu probíhá už od roku 2008, od kdy se uskutočnilo několik vzájemných návštěv, workshopů, seminářů za účasti zástupců veřejno - soukromých partnerství stejně jako i prezentací výsledků implementace Integrovaných strategií rozvoje území. Hned na začátku přípravy projektu se zřídila koordinační pracovní skupina (společná struktura), která vydefinovala hlavní body a schválila postup při přípravě projektu nadnárodní spolupráce.

Všechny tři zapojené regiony jsou poměrně bohaté na kulturní dědictví a na historické tradice. taktéž tradiční rukodělná a umělecká tvorba je na dobré úrovni. V oblasti tradičních řemesel a umění však často schází pokračovatelé tradic v řadách mladší generace. Regiony vzájemně mají obecné povědomí o partnerových kulturách, obyvatelé se často s nimi však konkrétně doposud nesetkali.

Tento projekt by měl tedy napomoci tomuto vzájemnému propojení, sdílení dobrých příkladů, sdílení kulturních a tradičních hodnot. V neposlední řadě pak zachování tradic včetně tradiční rukodělné a umělecké zručnosti a přenosu znalostí a zájmu na mladší generaci.

Projekt bude realizovat aktivity ve třech oblastech:

A) Mezinárodní festival ochotnického divadla

B) Tradiční řemesla a umění

- Výstava řemesel a umění regionů

- Trhy tradičních řemesel

C) Hudba a Folklór

- Setkání národů pod Černou věží

- Malý folklorní festival v Klačanoch

- Lidový rok Velká Bystřice

Seznam výstupů projektu:

- Mezinárodní divadelní festival amatérských divadel

- Mezinárodní workshop tradičních řemesel

- Výstava řemesel a umění regionů

- Trhy tradičních řemesel

- Setkání národů pod Černou věží

- Malý folklorní festival v Klačanoch

- Lidový rok Velká Bystřice