O projektu

Aktivity v rámci projektu:

1. Dobudování zázemí pro hasičský sport a pořízení vybavení pro potřeby zlepšení a rozšíření činnosti

Úprava prostor pro tréning požárního sportu - útok na 100 m - vybudování kvalitního travnaté ho pásu o celkové délce 100m.  Nákup zařízení a vybavení pro hasičský sport a pro sportovně-kulturní akce, jako například akce pořádané v rámci tohoto projektu, se zaměřením na děti a mládež. Na Slovensku dojde k rekonstrukci prostor a vybudování a zprovoznění hasičského muzea, po vzoru a ve spolupráce s našimi muzei v Čechách pod Kosířem a v Olšanech u Pv.

2. Vzdělávací cyklus s workshopy na téma dobrovolní hasiči a práce s dětmi a mládeží

Série 4 akcí v průběhu celého projektu, která je zaměřena na zapojené sbory dobrovolných hasičů (SDH). Tato akce bude sloužit informovanosti a vzdělávání sborů, vzájemnému předávání zkušeností a příkladů zajímavých aktivit pořádaných v jednotlivých regionech s dětmi a mládeží. 

3. Metodická publikace pro práci s dětmi a mládeží
V rámci projektu bude zpracována a vydána brožura "Metodika pro práci s dětmi a mládeží". 

4. Série akcí "Hasičská liga dovedností" 

Aplikace zkušeností z workshopů a vývoj metodiky. Celkem se uskuteční 9 akcí hasičské ligy. Akce budou pořádány především pro děti a mládež, ale také pro starší členy SDH, kteří aktivity s dětmi zařizují nebo plánují (přenos zkušeností, pomoc organizační apod.). Ligy se také budou účastnit týmy dětí mimo oblast SDH (např. školy, sportovci apod.)

5. Dětský hasičský tábor
Akce zaměřená na děti a mládež všech 3 regionů. Během akce budou aplikovány a praktikovány zkušenosti nabyté při aktivitách v tomto projektu (workshopy, exkurze) i shrnuté v metodické publikaci kterou tento projekt vygeneruje. Akce také opět slouží ke vzájemnému poznání (zejména tolik potřebnému setkávání dětí CZ/SK, které již nemají společnou zkušenost z jedné republiky), k navázání kontaktů pro budoucí akce mezi vedoucími z jednotlivých obcí.

6) Hasičská tematická exkurze

Tyto exkurze se uskuteční 2: jedna z ČR na Slovensko, jedna ze Slovenska k nám. Mají naplnit stanovené cíle projektu: Pomoci najít a identifikovat příkladné aktivity práce s dětmi a mládeží u SDH pro uspořádání naší ligy a vydání metodické publikace. Dále budou akce sloužit pro vzájemné poznání, setkání, a navázání kontaktů spolupráce mezi Sbory dobrovolných hasičů jednotlivých obcí.

7) Prezentační dny dobrovolných hasičů a jejich nadnárodní spolupráce

Akce SDH zaměřené na široku veřejnost prezentující činnost i aktivity tohoto projektu.