Hasičský workshop spolu se zakončením projektu spolupráce ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". Exkurze proběhla v rámci projektu spolupráce - ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". Exkurze spolu s hasičským workshopem proběhla v rámci projektu spolupráce - ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". V rámci projektu spolupráce - ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". Akce konaná v rámci projektu spolupráce - ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". Projekt spolupráce „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“ Exkurze a workshopy. Aktivní hasiči zapojení do projektu se zúčastnili výměnných exkurzí a workshopů. Mimo jiné navštívili Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, hasičská muzea nebo Vojenský újezd Libavá. Workshopy byly zaměřeny na přednášky o hasičské problematice, práce s mládeží nebo praktické ukázky zdravovědy. Projekt spolupráce „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“ Dětské hasičské hry dovedností. Velmi oblíbené hasičské hry pro mladé hasiče byly po celý rok realizovány v rámci projektu. Celkem proběhlo 10 soutěží na území MAS Region HANÁ, Požitavie – Širočina a Bystřička, zúčastnilo se více jak 1 000 soutěžících. Nejen, že si děti zasoutěžily a vyzkoušely nové netradiční soutěže, které jim projekt přinesl, ale zároveň navázaly nová přátelství mezi hasiči i za hranicemi. Projekt spolupráce „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“ Dny dobrovolných hasičů. Na Dnech dobrovolných hasičů se aktivity SDH přiblížily široké veřejnosti. Návštěvníci se seznámili s činnosti SDH i profesionálních hasičů. V Náměšti na Hané se konal Den dobrovolných hasičů 20. září 2014 v areálu amfiteátru. Na akci se prezentovali SDH se svojí technikou, historickou i soudobou. Ukázku lezectví, zásahu i potápěčskou prezentaci předvedl Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Projekt spolupráce „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“ Hasičský tábor pro mladé hasiče. Jako vyvrcholení projektu a jako odměna pro aktivní mladé hasiče, byl v rámci projektu realizován Hasičský tábor. Tábor byl 4 denní a uskutečnil se v přírodním areálu ve Vojtěchově. Táboru se zúčastnilo na 130 dětí. Vedoucí jednotlivých SDH připravili pro děti nezapomenutelné zážitky. Tábor byl mezinárodní, s účastí mladých hasičů ze Slovenska. Projekt spolupráce ,,Dobrovolní hasiči - historie a budoucnost". Dětské hasičské hry dovedností.