Stálí partneři

Tradičními partnery, se kterými Region HANÁ spolupracuje, jsou zejména následující: