Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Je orgánem povinným. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem.

Členové Řídícího výboru projektu Venkovské školy RH společně - MAP II.pdf (633,9 KB)

Statut Řídícího výboru projektu Venkovské školy RH společně - MAP II.pdf (237,2 KB)

Jednací řád Řídícího výboru projektu Venkovské školy RH společně - MAP II.pdf (236,8 KB)


Pozvánka na úvodní jednání ŘV dne 20. 06. 2018:

20_06_2018_Pozvánka_řídící_výbor_úvodní.pdf (686,9 KB)


Zápis a usnesení z úvodního jednání ŘV dne 20. 06. 2018:

Zápis a usnesení_20_06_2018.pdf (1,5 MB)


Aktualizovaný Strategický rámec projektu včetně investičních priorit jednotlivých škol, školských subjektů a NNO k 20. 06.2018:

Strategický_rámec_MAP_Venkovské školy_20_06_2018.pdf (2,3 MB)