1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání - 18. 09. 2018:

Pozvánka:

PS pro polytech. vzdělávání_pozvánka_18_09_2018.pdf (695,5 KB)

Zápis:

PS pro polytech_zápis.pdf (781,2 KB)

Náplň činnosti:

PS Polytechnické vzdělávání-technické vědy_náplň činností - FINÁLNÍ.pdf (819,4 KB)

2. setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání - 27. 11. 2018:

Pozvánka:

PS pro polytech. vzdělávání_pozvánka_27_11_2018.pdf (694,0 KB)

Zápis:

PS pro polytech_zápis_zovChyA.pdf (719,9 KB)

3. setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání - 26. 02. 2019:

Pozvánka:

PS pro polytech. vzdělávání_pozvánka_27_11_2018_Uirj2I1.pdf (694,0 KB)

Zápis:

PS pro polytech_zápis_BHEja8q.pdf (719,9 KB)