1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - 11.09.2018

Pozvánka:

PS Matematická gramotnost_pozvánka.pdf (692,9 KB)

Zápis:

PS matematická gramotnost - zápis 11. 09.2018.pdf (718,7 KB)

Náplň činnosti:

PS pro rozvoj matematické gramotnosti_náplň činností - FINÁLNÍ.pdf (834,9 KB)

2. setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - 06. 11. 2018

Pozvánka:

PS Matematická gramotnost_pozvánka_IPl1swp.pdf (686,0 KB)

Zápis:

PS matematická gramotnost_zápis - kopie.pdf (705,9 KB)