1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - 11.09.2018

Pozvánka:

PS Matematická gramotnost_pozvánka.pdf (692,9 KB)

Zápis:

PS matematická gramotnost - zápis 11. 09.2018.pdf (718,7 KB)

Náplň činnosti:

PS pro rozvoj matematické gramotnosti_náplň činností - FINÁLNÍ.pdf (834,9 KB)

2. setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - 06. 11. 2018

Pozvánka:

PS Matematická gramotnost_pozvánka_IPl1swp.pdf (686,0 KB)

Zápis:

PS matematická gramotnost_zápis - kopie.pdf (705,9 KB)

3. setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - 21. 01. 2019

Pozvánka:

Pozvánka_Horka nad Moravou_hospitace.pdf (695,1 KB)

Zápis:

PS matematická gramotnost - Zápis z 21.01.2019_FINÁL.pdf (711,1 KB)

4. setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - 12. 02. 2019

Pozvánka:

PS Matematická gramotnost_pozvánka_mca4wUR.pdf (414,9 KB)

Zápis:

PS matematická gramotnost_zápis z 12.02.2019.pdf (690,6 KB)

5. setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - 07. 05. 2019

Pozvánka:

PS Matematická gramotnost_pozvánka_Ub08Q53.pdf (692,3 KB)

Zápis:

PS matematická_gramotnost_zápis_07.05..2019.pdf (813,2 KB)