1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu - 17. 09. 2018:

Pozvánka:

PS Kultura_pozvánka_17_09_2018.pdf (696,0 KB)

Zápis:

PS Kulturní povědomí_17_9_2018_zápis.pdf (724,1 KB)

Náplň činnosti:

PS Kulturní povědomí_náplň činností.pdf (688,5 KB)

2. setkání pracovní skupiny pro rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu - 21. 11. 2018:

Pozvánka:

Pozvánka -21_11__2018.pdf (684,9 KB)

Zápis:

Zápis -21_11__2018.pdf (457,7 KB)