Členové pracovních skupin v projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně - MAP II schváleno na jednání ŘV dne 20. 06. 2018:

Pracovní skupiny projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně_8oMSJxr.pdf (781,3 KB)

 

1. Setkání pracovní skupiny pro Financování - 03. 09. 2018:

Pozvánka:

PS pro Financování_pozvánka_03_09_2018.pdf (700,1 KB)

Zápis:

Zápis z PS Financování - 03_09_2018.pdf (148,3 KB)

Náplň činnosti:

PS pro Financování_náplň činností_FINÁLNÍ.pdf (700,1 KB)

 

1. Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti - 04. 09. 2018:

Pozvánka:

PS pro Rovné příležitosti_pozvánka.pdf (696,6 KB)

Zápis:

PS pro Rovné příležitosti_zápis_04_09_2018.pdf (742,1 KB)

Náplň činnosti:

PS pro rovné příležitosti_náplň činností - FINÁLNÍ.pdf (701,3 KB)

Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání: 

Metodika rovnych prilezitosti ve vzdelavani_web.pdf (863,0 KB)

 

1. Setkání pracovní skupiny pro přírodní vědy a EVVO - 13. 09. 2018:

Pozvánka:

PS Přírodní vědy a EVVO_pozvánka.pdf (699,9 KB)

Zápis:

PS pro EVVO_zápis.pdf (740,4 KB)

Náplň činnosti:

PS Přírodní vědy a EVVO_náplň činností.pdf (816,3 KB)

 

1. Setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání - 18. 09. 2018:

Pozvánka:

PS pro polytech. vzdělávání_pozvánka_18_09_2018.pdf (695,5 KB)

Zápis:

PS pro polytech_zápis.pdf (781,2 KB)

Náplň činnosti:

PS Polytechnické vzdělávání-technické vědy_náplň činností - FINÁLNÍ_1S6bIer.pdf (819,4 KB)

 

1. Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - 12. 09. 2018:

Pozvánka:

PS Čtenářská gramotnost_pozvánka_12_9_2018.pdf (692,7 KB)

Zápis:

PS čtenářská gramotnost - Zápis z 12. 09. 2018.pdf (720,5 KB)

Náplň činnosti:

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti_náplň činností - FINÁLNÍ.pdf (836,1 KB)

 

1. Setkání pracovní skupiny pro mateřské školy - 13. 09. 2018:

Pozvánka:

pozvánka_13_09_2018.pdf (698,4 KB)

Zápis:

13_9_2018_zápis.pdf (716,1 KB)

Náplň činnosti:

PS MŠ_náplň činností.pdf (686,7 KB)

 

1. Setkání pracovní skupiny pro rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu - 17. 09. 2018:

Pozvánka:

PS Kultura_pozvánka_17_09_2018.pdf (696,0 KB)

Zápis:

PS Kulturní povědomí_17_9_2018_zápis.pdf (724,1 KB)

Náplň činnosti:

PS Kulturní povědomí_náplň činností.pdf (688,5 KB)