• 27.11.2019 Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10

Seminář pro pedagogy na téma: Kyberšikana a šikana z pohledu poradenských a pedagogických pracovníků ZŠ (*Centrum PRVoK Pdf UP v Olomouci, projekt E-Bezpečí: doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PhDr. René Szotkowski, Ph.D. a *PhDr. Ludmila Mrkvicová, klinický psycholog, soudní znalec)

Tisková zpráva (430,3 KB)

Dotčená veřejnost

Identifikace dotčené veřejnosti_MAP II - Prostějov.pdf (1,0 MB)

Organizační struktura

Organizační struktura_MAP II - Prostějov_final.pdf (1,2 MB)

Evaluace

Seznam plánovaných evaluací.pdf (885,2 KB)

Dokument MAP – aktualizovaná analytická a strategická část

Analytická a strategická část_MAP II - Prostějov_aktualizace.pdf (4,4 MB)

Komunikační plán

Komunikační_plán_MAP II - Prostějov.pdf (1,0 MB)

Strategický rámec priorit do roku 2023

SR MAP Pv_aktulizace_12_2019_verze 1.pdf (1,4 MB)

 

Strategický rámec MAP do roku 2023 - aktualizace k 1. 1. 2020

 

 

Připomínky je možné zasílat do úterý 10. prosince 2019 do 12:00 

na adresu MAPProstejov@regionhana.cz

Analytická a strategická část Místního akčního plánu II

 

Analytická a strategická část je jednou z hlavních výstupů projektu Místní akční plán Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov a součástí finálního dokumentu MAP II ORP Prostějov.

 

Připomínky je možné zasílat do úterý 10. prosince 2019 do 12:00 

na adresu MAPProstejov@regionhana.cz