Realizační tým projektu MAP II ORP Prostějov

titul, jméno, příjmení

pozice v projektu

telefon, email

Ing. Miroslava Zapletalová

Hlavní manažer projektu

miroslava.zapletalova@regionhana.cz

Facilitátor RH 1

Ing. Iveta Botková

Finanční manažer projektu

botkova.iveta@email.cz

Bc. Petr Husička

Koordinátor  RH 1

petr.husicka@regionhana.cz

Ing. Ivana Nováková

Koordinátor  PV 2

ivana.novakova@prostejov.eu

Ing. Ilona Božková

Facilitátor  PV 2

Ilona.Bozkova@prostejov.eu

Mgr. Jaroslav Křivánek

Koordinátor PVv 3

            krivanek.maspvvenkov@seznam.cz

Facilitátor PVv 3

Ing. Lenka Štěpánková

Koordinátor Hv 4

map@hanackyvenkov.cz

Facilitátor Hv 4

Mgr. Michal Kuděla

Koordinátor Hk 5

kudela@hanacke-kralovstvi.cz

Ing. Pavel Horák

Facilitátor Hk 5

horak@hanacke-kralovstvi.cz