Je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Skládá se ze zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor je povinný pro všechna partnerství. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem.

ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008595

1. Zástupce RT MAP včetně zástupce realizátora projektu MAP:
Mgr. Marta Husičková
Ing. Miroslava Zapletalová
2. Zástupci zřizovatelů škol:
Mgr. Pavel Polcr (Arcibiskupství olomoucké – ředitel CMG)
Mgr. Petr Ivánek (Magistrát města Prostějova - vedoucí odboru školství, kultury a sportu)
Mgr. Stanislav Denk (Obec Velký Týnec -  místostarosta)
Jarmila Stawaritschová (Obec Čelechovice na Hané – starostka)
3. Vedení škol, učitelé, zástupci ze školních družin:
PaedDr. Libuše Vrbová (MŠ a ŠJ Kralice na Hané, příspěvková organizace - ředitelka MŠ)
PhDr. Marie Turková (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s. - ředitelka speciální ZŠ a MŠ)
Mgr. et Bc. Oldřich Bezdomnikov (ZŠ a MŠ Kostelec na Hané – ředitel)
PaedDr. Jan Krchňavý (ZŠ a MŠ J. Železného – ředitel)
Mgr. Jaroslav Vašíček (ZŠ Protivanov – ředitel)
Mgr. Marcela Blumensteinová (ZŠ a MŠ Tištín – ředitelka)
Mgr. Radim Voštinka (MŠ a ZŠ Dub nad Moravou – ředitel), PŘEDSEDA ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
Mgr. Marcela Melková (ZŠ a MŠ Určice – ředitel)
4. Zástupci ze základních uměleckých škol:
Mgr. Eliška Kunčíková (ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov – ředitelka)
5. Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin):
Martina Kouřilová (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, z.s. – předseda)
6. Zástupce KAP:
Bc. David Mišo, DiS (odbor strategického rozvoje kraje, oddělení regionálního rozvoje)
7. Zástupci rodičů:
Ing. Jana Tajovská (KPŠ - Klub přátel základní a mateřské školy Vrbátky)
8. Zástupci obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území 
Robert Kříž (Obec Zdětín – starosta)
9. Zástupce ITI:
Ondřej Lakomý (Magistrát města Olomouce - tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace)
10. Zástupce MAS působících na území MAP:
Ing. Jaroslav Brzák (MAS Region HANÁ, z.s. - hlavní manažer MAS RH)
Mgr. Dominik Vlč (MAS Hanácký venkov, z.s. – ředitel MAS HV)
Ing. Pavel Horák (MAS Hanácké království, z.s. - vedoucí manažer SCLLD)
Mgr. Jaroslav Křivánek (MAS Prostějov venkov o.p.s. - pracovník animace SCLLD)
11. Zástupce ORP:
Mgr. Petr Ivánek (Magistrát města Prostějova - vedoucí odboru školství, kultury a sportu)
12. Zástupce centra podpory projektu SRP v daném kraji  (NIDV)
Ing. Jan Pospíšil (NIDV - konzultant MAP II v projektu SRP)
13. Zástupce mikroregionů
Bohumila Charvátová (Mikroregion Němčicko – předsedkyně)
Marian Fiedler (DSO Protivanovsko - starosta Malého Hradiska, člen DSO a MAS MK)
Miroslava Zavadilová (Mikroregion Království – předsedkyně)

V rámci Řídícího výboru mohou nastat změny u jednotlivých členů s ohledem na proběhlé volby do zastupitelstev měst a obcí, např. u zástupců zřizovatelů škol.

Setkání ŘV:

1. setkání 1.10.2018

- pozvánka:  Pozvánka ŘV 1_10_2018 (703,8 KB)

- zápis:  Zápis_ŘV_01_10_2018 (804,3 KB)  

- usnesení:  Usnesení_ŘV_01_10_2018 (820,6 KB)

2. setkání 12.12.2018

- pozvánka:  Pozvánka ŘV 12_12_2018 (703,0 KB)

- zápis:   Zápis_ŘV_12_12_2018 (750,2 KB)

- usnesení:  Usnesení_ŘV_12_12_2018 (753,6 KB)

3. setkání 14.05.2019

- pozvánka:  Pozvánka ŘV 14_05_2019 (699,7 KB)

- zápis:  Zápis_ŘV_14_05_2019 (766,9 KB)

- usnesení:  Usnesení_ŘV_14_05_2019 (95,9 KB)