V projektu funguje od 01. 09. 2018 celkem 9 pracovních skupin (dále jen PS). Velikost PS je 5 – 9 členů včetně vedoucího. Každá PS má svého patrona, který nad PS dohlíží. Pracovní skupiny budou pracovat po dobu 34 měsíců v projektu, tj. do června 2021.


Povinné pracovní skupiny (dále jen PS):

  1. PS pro financování

 

  1. PS pro rovné příležitosti

 

  1. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

  1. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Nepovinné pracovní skupiny:

  1. PS Mateřské školy

                                       

  1. PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – technické vědy

 

  1. PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO

 

  1. PS Rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah k místu

 

  1. PS Cizí jazyky

 

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRŮ

Název pracovní skupiny Jméno
PS pro rozvoj matematické gramotnosti Mgr. Václav Slovák
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka Mgr. Tomáš Jurka
PS pro rovné příležitosti Bc. Alena Laníková
PS mateřské školy Mgr. Michaela Bernatíková, Bc. Ivana Kalábová, Mgr. Iveta Bittnerová, Mgr. et. Mgr. Magda Vedmochová, Bc. Alena Laníková, Mgr. Marcela Melková, Mgr. Andrea Kopová, Mgr. Zdeňka Piňosová, Michaela Musilová
PS pro rozvoj kompetencí žáků v přírodních vědách a EVVO Mgr. Radomír Palát
PS pro rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání - technické vědy PaeDr. Miloslav Marcin, Mgr. Tomáš Doseděl, Mgr. Jaroslav Bureš, Ivana Andrésová, Mgr. Blanka Vlachová, Mgr. Martina Kovářová, Mgr. Petr Jordán, Mgr. Robert Riedl, Mgr. Radim Voštinka
PS pro rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah k místu Ladislav Gazdag
PS cizí jazyky Mgr. David Navrátil