MAP vzdělávání v ORP Olomouc

Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Olomouc je zaměřen na vytvoření analýzy, strategického rámce do r. 2023 a akčního plánu v území. Je tvořen pro ZŠ a MŠ a vyplývá z lokálních potřeb v území s respektováním strategií na vyšší úrovni. Do tvorby MAP je zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé, zřizovatelé, rodiče, instituce neformál. vzdělávání apod.). Součástí projektu je i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů. Do projektu je zapojeno 84 % škol v území.

Více informací o projektu:

http://map.olomouc.eu/popis-projektu/

Přehled spolupracujících subjektů:

 • Statutární město Olomouc (nositel projektu)
 • Univerzita Palackého
 • Bystřička, o.p.s
 • MAS Hanácké Království, z.s.
 • Prostějov venkov, o.p.s
 • Region HANÁ, z.s.
 • MAS Šternbersko, o.p.s
 • MAS Moravská cesta, z.s.
 • Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
 • Sdružení obcí mikroregionu Království
 • Mikroregion Litovelsko
 • Mikroregion Šternbersko
 • Mikroregion Kosířsko
 • Sdružení obcí mikroregionu Dolek
 • Mikroregion Olomoucko
 • Sdružení obcí střední Moravy

Projekt reflektuje aktuální vzdělávací potřeby v rámci území, s přihlédnutím k dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávací soustavy kraje, a zároveň umožní v území vytvářet prostřednictvím spolupráce lokálních partnerů účinné a synergické nástroje pro implementaci celonárodních témat obsažených ve Strategií vzdělávací soustavy ČR do roku 2020. Některé problémy byly zjištěny při zpracovávání analýzy vyššího územního celku – Strategie ITI OA. Na území byla identifikovaná nízká míra podnikavosti a nesoulad vzdělávání s potřebami trhu práce.