Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice ve spolupráci s mateřskými školami vyhlašuje soutěž

,,CHODÍME RÁDI DO NAŠÍ ŠKOLKY" - soutěž tvořivých aktivit pro třídní kolektivy MŠ v ORP Konice
 

Propozice:

Propozice-výtvarná soutěž pro MŠ ORP Konice_UXBkShk.pdf (515,9 KB)

Plakát: