Moje vysvěné školka (škola) - inspirační video pro krátkou reportáž

Cílem tohoto videa je nabídnout inspiraci pro soutěž Moje vysněná školka a Moje vysněná škola.  Krátká reportáž by měla obsahovat představení školy, rozhovor s dětmi na dané téma a dokumentaci daného výrobku. Soutež je realizována v rámci projektu: Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113.

Video je k dispozici na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=CIWWL61zJcE&feature=youtu.be