Počínaje 01. 10. 2016 začaly v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice fungovat 4 pracovní skupiny (dále jen PS): 
 

1) Pracovní skupina Mateřské školy:

5 členů (složeno z pedagogů MŠ). Jedná se o vedoucí pracovnice MŠ či pedagogy MŠ (v rámci předávání příkladů dobré praxe je zapojena jedna pracovnice MŠ mimo ORP Konice). Členky se dohodly na vzájemných návštěvách na svých pracovištích, rozdaly si úkoly, které postupně zpracovávají. 

1. pracovní setkání PS v MC Srdíčko, Konice - 04. 10. 2016:

Pozvánka:

pozvánka_PS_MŠ_4_10_2016.pdf (469,6 KB)

Zápis:

Zápis 4. 10.2016.pdf (488,6 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání 


2. pracovní setkání PS MŠ v Horním Štěpánově - 28. 11. 2016:

Pozvánka:

pozvánka_PS_MŠ_28_11_2016.pdf (475,3 KB)

Zápis:

Zápis_2.setkání_28.11.2016.pdf (470,8 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání 


3. pracovní setkání PS MŠ v Lipové - 30. 01. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_PS_MŠ_30_1_2017.pdf (473,6 KB)

Zápis: 

Zápis 30_1_2017.pdf (468,8 KB)


4. pracovní setkání PS MŠ v Suchdole - 20. 03. 2017

Pozvánka:

pozvánka_PS_MŠ_20_3_2017.pdf (470,8 KB)

Zápis: 

Zápis 20_3_2017 PS MS.pdf (468,5 KB)


5. pracovní setkání PS MŠ v Náměšti na Hané - 10. 05. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_PS_MŠ_10_5_2017 (1).pdf (471,6 KB)

Zápis: 

zápis_PS_MŠ_10_5_2017 (2).pdf (469,5 KB)
 

2) Pracovní skupina Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání:

3 členové. Jedná se o pedagogy ZŠ a gymnázia, dále pracovníky Městské knihovny Konice, MC Srdíčka, TIC Konice, ZUŠ Konice. Hl. úkoly: 1) problematika čtenářské gramotnosti (využití stávajících i dalších možných aktivit Městské knihovny v Konici a její spolupráci se školami), 2) rozvoj motivace dětí ke čtení a 3) možnosti Čtenářského klubu či večerů v knihovně nebo v prostorách MC Srdíčko. Ty by byly určeny pro žáky škol, seniory i širokou veřejnost.

1. pracovní setkání PS v MC Srdíčko, Konice - 06. 10. 2016:

Pozvánka:

pozvánka_PS_ČGZNV_6_10_2016.pdf (472,2 KB)

Zápis:

Zápis 06. 10. 2016.pdf (592,6 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání
 

2. pracovní setkání PS v MC Srdíčko, Konice - 03. 11. 2016:

Pozvánka:

pozvánka_PS_ČGZNV_3.11._2016 (1).pdf (476,8 KB)

Zápis:

Zápis_3.11._2016.pdf (591,4 KB)
 

3. pracovní setkání PS v MC Srdíčko, Konice - 15. 12. 2016:

Pozvánka:

pozvánka_PS_ČGZNV_15._12._2016_docx.pdf (562,1 KB)

Zápis: 

Zápis_15._12._2016.pdf (496,3 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání 


4. pracovní setkání v MC Srdíčko, Konice - 26. 01. 2017:

Pozvánka:

pozvánka 26. 1. 2017_pracovní setkání.pdf (483,0 KB)

Zápis:

Zápis_26._1._2017.pdf (500,4 KB)


5. pracovní setkání v TIC Konice - 13. 02. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_13.2.pdf (484,7 KB)

Zápis:

zápis+13.2.2017.pdf (500,8 KB)


6. pracovní setkání v TIC Konice - 23. 02. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_23.2.pdf (481,8 KB)

Zápis: 

zápis+23.2.2017.pdf (500,8 KB)


7. pracovní setkání v Olomouci - 28. 02. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_28.2.pdf (475,9 KB)

Zápis:

zápis+28.2.2017.pdf (485,8 KB)


8. pracovní setkání v TIC Konice - 13. 03. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_13.3.pdf (483,7 KB)

Zápis: 

zápis 13.3.2017.pdf (479,8 KB)
 

9. pracovní setkání v TIC Konice - 11. 05. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_11.5.2017.pdf (485,3 KB)

Zápis:

zápis 11.5.2017.pdf (478,6 KB)
 

10. pracovní setkání v ZŠ a MŠ Bohuslavice, ZŠ a G Konice - 22. 06. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_22.6.2017.pdf (520,6 KB)

Zápis:

zápis 22.6.2017.pdf (532,2 KB)
 

11. pracovní setkání na zámku v Konici - 29. 06. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_29.6.2017.pdf (477,4 KB)

Zápis:

zápis 29.6.2017.pdf (479,3 KB)
 

12. pracovní setkání na zámku v Konici - 12. 09. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_12.9._čtenářská gr..pdf (481,2 KB)

Zápis:

zápis 12.9.2017.pdf (478,9 KB)


3) Pracovní skupina Přírodní vědy, Environmentální výchova:

5 členů, Hl. úkoly PS: 1) vytipování škol, které se věnují environmentálnímu vzdělávání (např. Ekoškoly), 2) vznik platformy pedagogů s oborovou specializací zeměpis a přírodopis, která by sloužila zejména k sdílení příkladů dobré praxe. Pracovní skupina se zabývá návrhy na školení, exkurzi v rámci EV, návrh vhodných lektorů na besedy, workshopy a další vzdělávání pedagogů. 

1. pracovní setkání PS Přírodní vědy, Environmentální výchova - 11. 10. 2016:

Pozvánka:

pozvánka_PS_PVEVV_11_10_2016.pdf (471,1 KB)

Zápis:

Zápis_11_10_2016.pdf (491,7 KB)


2. pracovní setkání PS v Náměšti na Hané - 11. 01. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_PS_PVEVV_10_01_2017.pdf (482,1 KB)

Zápis:

Zápis 11. 01. 2017_2. pracovní jednání.pdf (346,1 KB)


3. pracovní setkání PS v Náměšti na Hané - 14. 02. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_14. 2. 2017.pdf (484,9 KB)

Zápis:

zápis 14.2.2017 Enviro.pdf (481,9 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání


4. pracovní setkání PS v Náměšti na Hané - 02. 03. 2017:

Pozvánka: 

enviro 2.3.2017 pozvánka.pdf (481,0 KB)

Zápis:

zápis_2.3.2017_Enviro.pdf (493,3 KB)


5. pracovní setkání PS v Náměšti na Hané - 13. 04. 2017:

Pozvánka:

enviro+13.4.2017+pozvánka.pdf (485,1 KB)

Zápis:

zápis 13.4.2017 Enviro.pdf (495,3 KB)
 

6. pracovní setkání PS v Náměšti na Hané - 16. 05. 2017:

Pozvánka:

pozvánka 16.5. Enviro_hiqb0a6.pdf (480,2 KB)

Zápis:

zápis 16.5.2017 Enviro.pdf (679,6 KB)
 

7. pracovní setkání PS, Environmentální exkurze na Vysočinu - 10. - 11. 06. 2017:

Pozvánka:

pozvánka+10.6.2017+-+EXKURZE.pdf (470,8 KB)

Zápis:

zápis 10.6.-11.6. 2017.pdf (652,9 KB)
 

8. pracovní setkání PS v Náměšti na Hané - 20. 06. 2017:

Pozvánka:

pozvánka 20.6.2017 envir.pdf (481,3 KB)

Zápis:

zápis 20.6. 2017.pdf (495,3 KB)
 

9. pracovní setkání PS v Náměšti na Hané - 20. 09. 2017:

Pozvánka:

pozvánka_20.9.2017_EVVO.pdf (482,4 KB)

Zápis:

zápis 20.9.2017.pdf (595,8 KB)
 

4) Pracovní skupina Polytechnické vzdělávání, Matematická gramotnost:

5 členů, kteří jsou složeni z pedagogů ZŠ. Hl. úkoly PS: 1) problematika rozvoje matematické gramotnosti u dětí a žáků (12. 12. 2016 proběhla ukázka netradiční výuky matematiky v 1. ročníku Kombinovaného lycea v Jevíčku), 2) uspořádání popularizačních přednášek, tvorba didaktických materiálů ke zvýšení matematické gramotnosti a sdílení příkladů dobré praxe (návštěva ZŠ SCIO školy Olomouc).

1. pracovní setkání PS Polytechnické vzdělávání, Matematická gramotnost - 24. 10. 2016:

Pozvánka:

pozvánka_PS_PLMAT_24_10_2016.pdf (344,8 KB)

Zápis:

Zápis z 1. jednání - 24. 10. 2016.pdf (528,4 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání
 

2. pracovní setkání PS Polytechnické vzdělávání, Matematická gramotnost - 12. 12. 2016:

Pozvánka:

Pozvánka 12. 12. 2016_Pro členy PS.pdf (483,0 KB)

Zápis:

Zápis z 12. 12. 2016.pdf (524,1 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání


3. pracovní setkání PS v Olomouci - 24. 02. 2017:

Pozvánka:

Pozvánka doc. Vondrová - 24. 02. 2017.pdf (484,6 KB)

Zápis:

Zápis z 24. 2. 2017.pdf (493,1 KB)
 

4. jednání PS na zámku v Konici - 03. 04. 2017:

Pozvánka:

Pozvánka 3.4.2017.pdf (487,5 KB)

Zápis:

Zápis z 03. 04. 2017.docx.pdf (532,0 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání 


5. jednání PS ve Scio škole v Olomouci - 20. 04. 2017:

Pozvánka:

Pozvánka - 20_4_2017.docx.pdf (481,4 KB)

Zápis:

Zápis z 20. 04. 2017.docx.pdf (481,6 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání 

6. jednání PS na zámku v Konici - 03. 05. 2017:

Pozvánka:

Pozvánka - 03_05_2017.pdf (492,2 KB)

Zápis: 

Zápis z 03. 05. 2017_Finální verze.pdf (501,4 KB)

Fotogalerie z pracovního setkání


7. jednání PS na zámku v Konici - 14. 06. 2017:

Pozvánka:

Pozvánka - 14_6_2017.pdf (487,9 KB)

Zápis:

Zápis z 14. 06. 2017_PS Matematika, polytechnika.pdf (490,7 KB)
 

8. jednání PS na zámku v Konici - 21. 09. 2017:

Pozvánka:

Pozvánka - 21_9_2017.pdf (492,4 KB)

Zápis:

Zápis z 21. 09. 2017_PS Matematika, polytechnika.pdf (473,5 KB)