Interní dokumenty MAS

 

Region HANÁ se při své činnosti řídí schválenými interními dokumenty. Interní dokumenty jsou ve své aktuální podobě k nahlédnutí pro členy MAS v kanceláři MAS. Vybrané ID, které mají širší dopad na veřejnost, jsou zde ke stažení.

 

Přehled dokumentů pro řízení činnosti MAS

 

OZNAČENÍ             DOKUMENT

ID01                      Přehled platných směrnic a interních dokumentů

Přehled platných interních dokumentů pro řízení činnosti MAS

 

ID02                      Směrnice pro monitoring a evaluaci

Upravuje činnost MAS při monitoringu realizovaných projektů. Upravuje postupy pro evaluaci strategického plánu LEADER.

 

ID03                      Směrnice LEADER

Upravuje činnost MAS při projektovém cyklu projektů realizovaných v programu LEADER a dále tak upřesňuje postupy stanovené v programu PRV.

 

ID04                      Směrnice pro hodnocení a výběr projektů

Upravuje postupy MAS při hodnocení přijatých projektů výběrovou komisí a výběr projektů k podpoře v programu LEADER.
ID04 - Smernice pro hodnoceni a vyber projektu 12_2012_8jxNquy.pdf (345,6 KB)

 

ID05                      Manuál pro hodnotitele

Dokument rozvádějící postup a principy při hodnocení jednotlivých kritérií v rámci výběru projektů výběrovou komisí.

 

ID06                      Archivační a skartační řád

Upravuje činnost MAS archivaci dokumentů.
ID06 - Archivacni a skartacni rad_M3LD0QO.pdf (344,3 KB)

 

ID07                      Jednací řád Výběrové komise MAS

Upravuje postup při jednání zvolené výběrové komise.
Jednací řád výběrové komise MAS Region HANÁ.pdf (524,8 KB)

 

ID08                      Jednací řád Rady MAS

Upravuje postup při jednání zvolené Rady MAS.
Jednací řád rady MAS Region HANÁ.pdf (521,6 KB)

 

ID09                      Jednací řád valné hromady MAS

Upravuje postup při jednání valné hromady MAS.
Jednací řád valné hromady MAS Region HANÁ.pdf (554,0 KB)

 

ID10                      Volební řád valné hromady MAS

Upravuje postup při volbách do orgánů MAS.
ID10 - volebni rad Valne hromady MAS_Z3KBnpW.pdf (366,3 KB)

 

ID11                      Účetní směrnice

Soubor směrnic – dokumentů upravujících účtování Regionu HANÁ, v souladu s platnými účetními předpisy.