Interní dokumenty MAS

 

Region HANÁ se při své činnosti řídí schválenými interními dokumenty. Interní dokumenty jsou ve své aktuální podobě k nahlédnutí pro členy MAS v kanceláři MAS. Vybrané ID, které mají širší dopad na veřejnost, jsou zde ke stažení.

 

Přehled dokumentů pro řízení činnosti MAS

 

OZNAČENÍ             DOKUMENT

ID01                      Přehled platných směrnic a interních dokumentů

Přehled platných interních dokumentů pro řízení činnosti MAS

 

ID02                      Směrnice pro monitoring a evaluaci

Upravuje činnost MAS při monitoringu realizovaných projektů. Upravuje postupy pro evaluaci strategického plánu LEADER.

 

ID03                      Směrnice LEADER

Upravuje činnost MAS při projektovém cyklu projektů realizovaných v programu LEADER a dále tak upřesňuje postupy stanovené v programu PRV.

 

ID04                      Směrnice pro hodnocení a výběr projektů

Upravuje postupy MAS při hodnocení přijatých projektů výběrovou komisí a výběr projektů k podpoře v programu LEADER.
ID04 - Smernice pro hodnoceni a vyber projektu 12_2012_8jxNquy.pdf (345,6 KB)

 

ID05                      Manuál pro hodnotitele

Dokument rozvádějící postup a principy při hodnocení jednotlivých kritérií v rámci výběru projektů výběrovou komisí.

 

ID06                      Archivační a skartační řád

Upravuje činnost MAS archivaci dokumentů.
ID06 - Archivacni a skartacni rad_M3LD0QO.pdf (344,3 KB)

 

ID07                      Jednací řád Výběrové komise MAS

Upravuje postup při jednání zvolené výběrové komise.
ID07 - jednaci rad VK_akoErBI.pdf (341,0 KB)

 

ID08                      Jednací řád Rady MAS

Upravuje postup při jednání zvolené Rady MAS.
Jednací+řád+Rady+MAS+2017.pdf (353,0 KB)

 

ID09                      Jednací řád valné hromady MAS

Upravuje postup při jednání valné hromady MAS.
ID09 - jednaci rad Valne hromady MAS_eNcZR2V.pdf (384,7 KB)

 

ID10                      Volební řád valné hromady MAS

Upravuje postup při volbách do orgánů MAS.
ID10 - volebni rad Valne hromady MAS_Z3KBnpW.pdf (366,3 KB)

 

ID11                      Účetní směrnice

Soubor směrnic – dokumentů upravujících účtování Regionu HANÁ, v souladu s platnými účetními předpisy.