Vážení členové a příznivci MAS Region HANÁ, z.s., 

dne 24.6.2015 v 16:00 se uskuteční Valná hromada zaspsaného spolku, která je volební. Všichni jste srdečně zváni, počítáme s hojnou účastí k využití vašeho práva volit do řídících orgánů našeho zaspsaného spolku. Valná hromada se uskuteční tentokrát ve Slatinkách. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce:

Pozvánka na VH 1/2015 ve Slatinkách (394,0 KB)
 

Výroční zpráva RH 2014:

Výroční zpráva RH 2014.pdf (1,1 MB)
 

Usnesení z 1. VH MAS RH 2015:

Usneseni z 1. VH MAS RH 2015.pdf (222,4 KB)
 

Pro ty, kteří se ze závažných důvodů VH nemohou zúčastnit, přikládáme možnost stažení a vytištění plné moci, kterou lze po vyplnění delegovat právo zastupovat na VH na jiného člena zapsaného spolku. Plnou moc však nelze využít pro volby - volit mohou pouze členové!!

Plná moc pro zastupování na VH -

Na Valné hromadě proběhne volba orgánů MAS: 1) Rady, 2) Revizního výboru 3) Výběrové komise v programu LEADER. Předseda MAS je poté zvolen Radou jako jeden z jejich členů. Vyzýváme tímto všechny zájemce, aby nominovali sebe či jiného kandidáta do těchto orgánů - e-mailem nebo telefonicky na sekretariát MAS (region.hana@seznam.cz).

Upozorňujeme, že volba bude probíhat tak, aby nadpoloviční většina ve všech orgánech byla z neveřejného, neziskového nebo soukromého sektoru. Pouze menší polovina členů může být z veřejného sektoru (obce - starostové). Níže uvádíme kandidáty do orgánů MAS, kteří se nám postupně hlásí, aby jste mohli volbu předem promyslet. Zasílejte prosím další návrhy.

A) Kandidáti do Rady sdružení (celkem za oba sektory 9 členů):

Za veřejný sektor (předpoklad 4 členové):

Kandidáti za mikroregion Konicko:
Bc. Jaroslav Procházka 

Kandidáti za mikroregion Kosířsko:
Ing. Jaroslav Dvořák

Kandidáti za mikroregion Kostelecko:
Jarmila Stawaritschová

Kandidáti za mikroregion Litovelsko:
Mgr. Marta Husičková


Za ostatní (předpoklad 5 členů):
Ing. Jan Tichý 

Mgr. Petr Vařeka

Ing. Miroslav Mačák

Ing. Milan Kubíček

Ing. Pavel Solovský

Zdena Žáková 
 

B) Kandidáti do Revizního výboru (celkem za oba sektory):
 

C) Kandidáti do výběrové komise v programu LEADER (celkem za oba sektory 11 členů):
 

Michal Sirotek

Jaromír Crha

Jana Konečná
 

Volební řád

Jak již bylo výše poznamenáno, dle pricpiů LEADER musí být ve všech orgánech MAS menšinové zastoupení veřejného sektoru (starostové, místostarostové). Na posledních valných hromadách v diskusi také zaznělo, že by bylo dobře, aby v Radě sdružení měly zastoupení všechny mikroregiony. Proto vám zde předkládáme návrh změny volebního řádu. Tento návrh bude na VH prodiskutován a předložen ke schválení. 

Volba do Rady proběhne 5ti kolově. V prvním kole se zvolí z kandidátů 1 zástupce do rady za veřejný sektor za Kosířsko, ve druhém kole 1 kandidát za Konicko, dále za Kostelecko a Litovelsko. Tak budeme mít zvoleny 4 zástupce za veřejný sektor. Poté  v pátém kole  budeme volit 5 zástupců za neziskový sektor.

Toto je návrh, projednaný a navržený Radou MAS, který byl aplikován už u minulých voleb. 

Návrh volebního řádu 2015 -  Volební řád (366,3 KB)
 

Dokumenty k projednání a schválení na VH 1/2015:
 

Dokumenty z Valné hromady VH 1/2015 ve Slatinkách:

- zde budou zveřejněny schválené dokumenty (usnesení apod.)

Volební řád Regionu HANÁ - schválený: 

Usnesení z Valné hromady 1/2015 ve Slatinkách: Usnesení (130,7 KB)  

Výroční zpráva Regionu HANÁ za rok 2014:  
 

Další informace k přípravě VH 1/2015 podají pracovníci MAS:

Ing. Jaroslav BRZÁK
manažer MAS
tel.: 605 174 701
jarek.brzak@post.cz
region.hana@seznam.cz

Bc. Nela Kalábová
projektová manažerka
tel.: 776 027 950
region.hana@seznam.cz

Volební Valná hromada se uskutečnila dne 24.06.2015 ve Slatinkách.