Volba Výběrové komise - kandidáti pro r. 2016:
 

1. Michal Sirotek

2. Lubomír Novák

3. obec Dzbel zastoupená Janou Konečnou

4. ČSCH zastoupený Františkem Vychodilem

5. Okresní hospodářská komora zastoupená Helenou Chalákovou

6. LPM Obaly Pavel Mikulka

7. Marie Müllerová

8. Trilobit, o.p.s. zastoupený Marcelou Halovou

9. Jaroslav Bokůvka 

10. Alena Mašláňová

11. SDH Brodek u Konice zastoupený Josefem Havelkou
 

Program VH č. 2_2015 Lešany

program VH c. 2_2015 Lešany.pdf (303,3 KB)
 

Stanovy RH 2015 Lešany

stanovy RH 2015 Lešany.pdf (213,2 KB)
 

Usnesení VH RH Lešany č. 2_2015

Usneseni VH RH Lešany 2_2015.pdf (134,5 KB)
 

VH MAS RH po projednání zvolila Výběrovou komisi platnou pro r. 2016:

1. Michal Sirotek

2. Lubomír Novák

3. obec Dzbel zastoupená Janou Konečnou

4. ČSCH zastoupený Františkem Vychodilem

5. Okresní hospodářská komora zastoupená Helenou Chalákovou

6. LPM Obaly Pavel Mikulka

7. Marie Müllerová

8. Trilobit, o.p.s. zastoupený Marcelou Halovou

9. Jaroslav Bokůvka 

10. Alena Mašláňová

11. SDH Brodek u Konice zastoupený Josefem Havelkou