Vážení členové a příznivci MAS Region HANÁ, o.s., dne 21.3.2013 v 16:00 se uskuteční Valná hromada občanského sdružení, která je volební. Všichni jste srdečně zváni, počítáme s hojnou účastí k využití vašeho práva volit do řídících orgánů našeho občanského sdružení. Valná hromada se uskuteční tentokrát v Laškově. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce:

pozvanka VH c. 1.doc (49,0 KB)

Pro ty, kteří se ze závažných důvodů VH nemohou zúčastnit, přikládáme možnost stažení a vytištění plné moci, kterou lze po vyplnění delegovat právo zastupovat na VH na jiného člena občanského sdružení. Plnou moc však nelze využít pro volby - volit mohou pouze členové!!

Plná moc pro zastupování na VH -  Plná moc VH Laškov (24,0 KB)

Na Valné hromadě proběhne volba orgánů MAS: 1) Rady, 2) Revizního výboru 3) Výběrové komise v programu LEADER. Předseda MAS je poté zvolen Radou jako jeden z jejich členů. Vyzýváme tímto všechny zájemce, aby nominovali sebe či jiného kandidáta do těchto orgánů - e-mailem nebo telefonicky na sekretariát MAS (region.hana@seznam.cz).

Upozorňujeme, že volba bude probíhat tak, aby nadpoloviční většina ve všech orgánech byla z neveřejného, neziskového nebo soukromého sektoru. Pouze menší polovina členů může být z veřejného sektoru (obce - starostové). Níže uvádíme kandidáty do orgánů MAS, kteří se nám postupně hlásí, aby jste mohli volbu předem promyslet. Zasílejte prosím další návrhy.

A) Kandidáti do Rady sdružení (celkem za oba sektory 9 členů):
Za veřejný sektor (předpoklad 4 členové):

Kandidáti za mikroregion Konicko
Mgr. Petr Vařeka, místostarosta města Konice

Kandidáti za mikroregion Kosířsko
Jaromír Crha, starostka obce Slatinky

Kandidáti za mikroregion Kostelecko
Jarmila Stawaritschová, starostka obce Čelechovice n. H, členka Rady Regionu HANÁ

Kandidáti za mikroregion Litovelsko
Mgr. Marta Husičková, starostka městyse Náměšť n. H, členka Rady Regionu HANÁ


Za ostatní (předpoklad 5 členů):
Bc. Vladimíra Kolářová
Ing. Milan Kubíček,  člen Rady Regionu HANÁ
Ing. Miroslav Mačák, člen Rady Regionu HANÁ
Ing. Pavel Solovský, zemědělec, člen Rady Regionu HANÁ
Ing. Jan Tichý, podnikatel, člen Rady Regionu HANÁ
Zdenka Žáková, členka Rady Regionu HANÁ
Bc. Tomáš Vysloužil,  

B) Kandidáti do Revizního výboru (celkem za oba sektory):
Ing. Iveta Botková
Zdena Tomková
Ing. Josef Šmíd
Petr Husička
Josef Vyroubal
Eliška Dostálová
Jiří Mach

C) Kandidáti do výběrové komise v programu LEADER (celkem za oba sektory 11 členů):
Ing. Jan Tichý 
Ing. Pavel Solovský 
Ing. Milan Kubíček 
Ing. František Vychodil 
Zdeňka Koppová 
Ing. Miroslav Mačák 
Mgr. Marta Husičková 
Ing. Jaroslav Dvořák 
Luboš Mader 
Ing. Michal Tichý 
Jaroslav Kroner 
Michal Sirotek

 

Volební řád

Jak již bylo výše poznamenáno, dle pricpiů LEADER musí být ve všech orgánech MAS menšinové zastoupení veřejného sektoru (starostové, místostarostové). Na posledních valných hromadách v diskusi také zaznělo, že by bylo dobře, aby v Radě sdružení měly zastoupení všechny mikroregiony. Proto vám zde předkládáme návrh změny volebního řádu. Tento návrh bude na VH prodiskutován a předložen ke schválení. 

Změna oproti stávajícícmu volebnímu řádu spočívá v tom, že by volba do Rady měla proběhnout 5ti kolově. V prvním kole se zvolí z kandidátů 1 zástupce do rady za veřejný sektor za Kosířsko, ve druhém kole 1 kandidát za Konisko, dále za Kostelecko a Litovelsko. Tak budeme mít zvoleny 4 zástupce za veřejný sektor. Poté  v pátém kole  budeme volit 5 zástupců za neziskový sektor.

Toto je pouze návrh, projednaný  a navržený Radou MAS, vše bude záležet na vůli a rozhodnutí Valné hromady. 

Návrh volebního řádu 2013 - Volební řád MAS RH návrh 2013 (36,0 KB)

 

Dokumenty k projednání a schválení na VH 1/2013:

1)  Volebni rad MAS RH 2013 navrh_lvADfZI.doc (36,0 KB)  - návrh

ID10 - volebni rad Valne hromady MAS.pdf (366,3 KB) - schválený

2)  Výroční zpráva 2012.pdf (1,2 MB)

3) Zprava RV 2012.doc (28,5 KB)

 

Dokumenty z Valné hromady VH 1/2013 v Laškově:

- zde budou zveřejněny schválené dokumenty (usnesení apod.)

Volební řád Regionu HANÁ - schválený: ID 10 - volebni rad Valné hromady MAS (366,3 KB)

Usnesení z Valné hromady 1/2012 v Laškově:  Usneseni z 1. VH MAS RH 2013 - Laskov (145,7 KB)

Výroční zpráva Regionu HANÁ za rok 2012:  VZ RH 2012 1_1 (1,2 MB)

 

 

Další informace k přípravě VH 1/2013 podají pracovníci MAS:

Ing. Jaroslav BRZÁK
manažer MAS
tel.: 605 174 701
jarek.brzak@post.cz
region.hana@seznam.cz

Bc. Nela Kalábová
projektová manažerka
tel.: 776 027 950
region.hana@seznam.cz