Zápůjčky majetku schvaluje Rada MAS na svém nejbližším zasedání po obdržení písemné žádosti o zápůjčku (stačí e-mailem). Poplatek za zapůjčení stanu činí 500 Kč pro členy MAS. Fakturovaná částka slouží k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s užíváním stanu (opravy, čištění, impregnace).

Ostatním osobám je účtován poplatek za zapůjčení stanu ve výši 1 000 Kč (jedná se historický stan).

Rozměry historického stanu jsou: délka 11 metrů a šířka 5,7 metrů.  

Cena za velkoprostorový stan je stanovena pro členy Regionu HANÁ a obce 5 000 Kč (v ceně je doprava na místo, příspěvek do fondu oprav a proškoléná obsluha stanu)  a pro komerční účely je cena stanovena na 10 000 Kč (v ceně je doprava na místo, příspěvek do fondu oprav a proškoléná obsluha stanu). 

Nutná je však asistence 4 dalších pracovníků od subjektu, kterému je velkoprostorový stan stavěn. Bez této podmínky není stan technicky možné postavit. Toto pravidlo platí též pro demontáž velkoprostorového stanu po proběhlé akci.

Rozměry velkoprostorového stanu jsou : délka od 4 do 16 metrů dle počtu použitých částí. Šířka stanu je fixní a to 8 metrů. 

Cena za zapůjčení je fixní i při použití menšího počtu části.

Zápůjčky stanů na rok 2020

Instituce Datum zapůjčení Velkoprostorový stan/ historický stan
Ústín 16. 5. 2020 Historický stan
Minipivovar Jadrníček 5. 6. -7. 6. 2020 Velkoprostorový stan
Jsme ze stejné planety 12.6.-.14.6.2020 Velkoprostorový stan
Čechy pod Kosířem 3. 7. - 7. 7. 2020 Velkoprostorový stan
Čechy pod Kosířem 3. 7. - 7. 7. 2020 Historický stan
Minipivovar Kosíř

10.7. - 12.7. 2020

Velkoprostorový stan
Minipivovar Kosíř 10. 7. - 12. 7. 2020 Historický stan
Čechy pod Kosířem 17. 7. - 19. 7. 2020 Velkoprostorový stan_MK
Čechy pod Kosířem 17. 7.-19. 7. 2020 Historický stan_MK
Bílovice- Lutotín 24.7.-26.7.2020 Velkoprostorový stan
Budětsko 31. 7.-2. 8. 2020 Velkoprostorový stan
Bílovice- Lutotín 4. 9. - 7. 9. 2020 Velkoprostorový stan
Ochoz 25.9.-27.9.2020 Velkoprostorový stan

 

 

Zápujčky pódia na rok 2020

Instituce Datum zapůjčení Pódium
Čechy pod Kosířem 3. 7. - 7. 7. 2020 ANO
Ochoz 25.9.-27.9.2020 ANO

 

Zápujčky aparatury na rok 2020

Instituce Datum zapůjčení Aparatura
     

 

Dataprojektor

Instituce Datum zapůjčení
   

 

Plátno

Instituce Datum zapůjčení