Zápůjčky majetku schvaluje Rada MAS na svém nejbližším zasedání po obdržení písemné žádosti o zápůjčku (stačí e-mailem). Poplatek za zapůjčení stanu činí 500 Kč pro členy MAS. Fakturovaná částka slouží k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s užíváním stanu (opravy, čištění, impregnace).

Ostatním osobám je účtován poplatek za zapůjčení stanu ve výši 1 000 Kč (jedná se historický stan).

Rozměry historického stanu jsou: délka 11 metrů a šířka 5,7 metrů.  

Cena za velkoprostorový stan je stanovena pro členy Regionu HANÁ a obce 5 000 Kč (v ceně je doprava na místo, příspěvek do fondu oprav a proškoléná obsluha stanu)  a pro komerční účely je cena stanovena na 10 000 Kč (v ceně je doprava na místo, příspěvek do fondu oprav a proškoléná obsluha stanu). 

Nutná je však asistence 4 dalších pracovníků od subjektu, kterému je velkoprostorový stan stavěn. Bez této podmínky není stan technicky možné postavit. Toto pravidlo platí též pro demontáž velkoprostorového stanu po proběhlé akci.

Rozměry velkoprostorového stanu jsou : délka od 4 do 16 metrů dle počtu použitých částí. Šířka stanu je fixní a to 8 metrů. 

Cena za zapůjčení je fixní i při použití menšího počtu části.

Zápůjčky stanů na rok 2019

Instituce Datum zapůjčení Velkoprostorový stan/ historický stan
Sokol Náměšť 18.5.2019 Historický stan - náhradník Ústín
Pivovar Jadrníček 7.6.2019-.9.6.2019 Velkoprostorový stan
Drahanovice 26.7.-28.7.2019 Velkoprostorový stan
Lutín 12.7.2019-14.7.2019 Velkoprostorový stan
Budětsko 2.8.2019-4.8.2019 Velkoprostorový stan
Bílovice-Lutotín 31.8.2019-1.9.2019 Velkoprostorový stan
Laškov 16.8.2019-18.8.2019 Historický stan

 

Zápujčky pódia na rok 2019

Instituce Datum zapůjčení Pódium
Laškov 16.8.2019-18.8.2019 ANO
     
     

 

Zápujčky aparatury na rok 2019

Instituce Datum zapůjčení Aparatura
Sokol Náměšť 18.5.2019 Celá