Vyhlášeny výzvy z programového rámce OPŽP

27.11.2019

OPŽP - právě jsou vyhlášeny výzvy č.  3 Realizace sídelní zeleně a výzva č. 4 Realizace ÚSES

Dne 11. 11. 2019 byly vyhlášeny výzvy MAS z programového rámce OPŽP. Výzvy jsou zaměřeny na realizaci sídelní zeleně a ÚSES. 
Termín příjmu žádostí od 11. 11. do 03. 01. 2020 (do 20:00).

K vyhlášeným výzvám bude dne 04. 12. 2019 od 9:00 uspořádán seminář pro potenciální žadatele a příjemce v sídle MAS Region HANÁ (nám. T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané, nad cukrárnou). Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím emailové adresy: region.hana@regionhana.cz. 

Více informací o vyhlášené výzvě a povinných přílohách naleznete na odkazu: https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/opzp/ 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová