OPŽP - Vyhlášeny výzvy

12.11.2019

OPŽP - právě jsou vyhlášeny výzvy č. 3 - Realizace sídelní zeleně a výzva č. 4 - Realizace ÚSES

Dne 11. 11. 2019 byly vyhlášeny výzvy MAS z programového rámce OPŽP. Výzvy jsou zaměřeny na realizaci sídelní zeleně a ÚSES. 
Termín příjmu žádostí od 11. 11. do 03. 01. 2020 (do 20:00).  

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete na odkazu: https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/opzp/

V případě dotazů kontaktujte hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová