Pozice sociálního pracovníka

V komunitním centru jsem na pozici sociální pracovnice. Můžete se na mne obrátit v případě potřeby odborného sociálního poradenství, návrhu na aktivity, které by se mohly v komunitním centru nebo v obci uskutečnit, případně pokud víte o někom, komu by se mohla nabídnout pomoc či podpora sociálního pracovníka, ale o našich službách neví. Činnosti centra budou zaměřeny především na podporu rodiny, seniorů, osob pečujících o jinou závislou osobu, ale samozřejmě Vás přivítáme všechny. Plánujeme i semináře, kurzy a workshopy věnující se například dluhovému poradenství, poradenství v nezaměstnanosti, finanční gramotnosti a jiným tématům. Kurzy však nebudou jen vzdělávací, ale také tvůrčí a neopomenuty budou i pohybové či kulinářské aktivity.
V kanceláři komunitního centra se sejdeme po předchozí telefonické domluvě.


Na telefonním čísle 602 755 005 mne zastihnete od pondělí do čtvrtka v čase 8:00 – 12:00 hod.

Základní sociální poradenství se zajišťuje bezplatně v rozsahu těchto činností:
1. Poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.
2. Poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob.
3. Poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, apod.
4. Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.
5. Poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě.
6. Poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny.