Aktuální - 10. výzva

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci
MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních značek:

10. VÝZVU k  předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“

Jste li výrobce, producent, zemědělec nebo řemeslník z Hané a jste hrdý na místo, kde žijete a pracujete, můžete pro svůj výrobek nebo produkt získat značku „HANÁ regionální produkt®“. 

Značka garantuje, že Váš výrobek je: 

vyroben na území Hané
jedinečný a kvalitní
šetrný k životnímu prostředí
propagaci doma i mimo hranice Hané
spolupráci s jinými regiony ČR
zařazení do novin „Doma na HANÉ“
účast na významných akcích v krajis
poluúčast na národním projektu

Co Vám značka přinese?

Stejně jako každý region v České republice, i region Haná má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky 
a produkty pocházející z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho obyvatelům.

 

Vhodné aktivity - značení je určeno širokému spektru výrobců:

ü Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další

ü Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další

ü Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další

 

Termín příjmu žádostí o udělení značky:

Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 22. 04. do 23. 05. 2014 (od 9 do 15 hodin).Certifikace výrobků bude probíhat 2. 6. 2014, od 10 hodin na Hotelu Bouzov.  

 

Kontakty pro další informace a bezplatné konzultace:

Julie Zendulková, tel: 724 111 510, e-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz,

www.moravska-cesta.cz (HANÁ regionální produkt)

 

***************************************************************************************

z Historie výzev: 

 

MAS Moravská cesta vyhlásí ve spolupráci
s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních značek:

 VÝZVU

k předkládání žádostí o udělení značky

„HANÁ regionální produkt®“

 Váš výrobek si zaslouží značku „HANÁ regionální produkt®“ 

 Jste-li výrobce, producent, zemědělec nebo řemeslník z Hané a jste hrdý na místo, kde žijete

a pracujete, můžete pro svůj výrobek nebo produkt získat značku „HANÁ regionální produkt®“.

Značka garantuje, že Váš výrobek je:

vyroben na území Hané
jedinečný a kvalitní
šetrný k životnímu prostředí

Co Vám značka přinese?

propagaci doma i mimo hranice Hané
spolupráci s jinými regiony ČR
zařazení do novin „Doma na HANÉ“
účast na významných akcích v kraji
spoluúčast na národním projektu

Stejně jako každý region v České republice, i region Haná má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky 
a produkty pocházející z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho obyvatelům.

Vhodné aktivity - značení je určeno širokému spektru výrobců:

Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další
Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další
Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další

 Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku pro získání značky „HANÁ regionální produkt®“bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré předem konzultovat s pracovníky.

Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků (soubor výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.

Vhodní žadatelé pro udělení značky:

Jedná se o tyto místní subjekty:

Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném území - Haná. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu
Zemědělec hospodařící na území regionu Haná
Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na Hané

Území působnosti místních subjektů – žadatelů o certifikaci platí pro všechny obce v národopisném území Hané, které zahrnuje 333 obcí – viz mapa působnosti regionu. Regionálním koordinátorem je MAS Moravská cesta, která spolupracuje s dalšími regiony, organizacemi, institucemi a podnikateli na Hané.

Místo a způsob podání žádosti o udělení značky:

Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají v kanceláři MAS Moravská cesta a v kancelářích spolupracujících MAS. Žádosti o udělení značky jsou přijímány 
v tištěné podobě v 1 vyhotovení.

Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ je k dispozici na webové prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Července, Svatoplukova 16, 784 01.

Termín příjmu žádostí o udělení značky:

Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 16. 4. do 23. 4. 2012 (od 9 do 15 hodin). Certifikace výrobků bude probíhat 26. 4. 2012, od 10 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Července. Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a široká veřejnost. Následně poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.

Slavnostní předávání certifikátů se uskuteční u příležitosti:  Zahájení lázeňské sezóny, Lázně Skalka.

Nezbytné podmínky pro udělení značky „HANÁ regionální produkt®“:

Místní subjekt (viz. výčet vhodných žadatelů)
Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu
Bezdlužnost žadatele
Zaručení standardní kvality výroby
Proces výroby nepoškozuje přírodu
Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku (více viz. formulář žádosti)

Podmínky pro certifikaci výrobků je možné telefonicky či osobně konzultovat s pracovníky MAS Moravská cesta a dalšími spolupracujícími MAS.

Registrační poplatek za udělení značky „HANÁ regionální produkt®“: Poplatek za administraci certifikace výrobků je 1.500,- Kč.

Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se značkou „HANÁ regionální produkt®“:

Nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného označování výrobků níže uvedenými způsoby:

začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu
označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od MAS Moravská cesta, případně dalších spolupracujících MAS, za režijní cenu
v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě MAS Moravská cesta s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

Kontakty pro další informace a bezplatné konzultace:

Vendula Pírková, tel: 724 957 052, e-mail:  moravská-cesta@centrum.cz,

www.moravska-cesta.cz (HANÁ regionální produkt)

Julie Zendulková, předseda MAS Moravská cesta o. s.

Zásady
Žádost
Kriteria
Mapa
Smlouva