V červnu 2017 byla finálně schválena strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD. Níže naleznete aktuální harmonogram výzev pro IROP - CLLD. 


Harmonogram výzev pro r. 2017 IROP - CLLD:

IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD.xlsx (15,3 KB)