Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 19.2.2014. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v   zápis VK 15 výzva 1_0.pdf (265,4 KB)  (dokument ke stažení). Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je 4.3.2014. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání.

Zde uvádíme přehled všech vybraných a nevybraných projektů ke stažení:

Seznam vybranych nevybranych zadosti 15va.docx (16,9 KB)