Přehled projektů 15. výzvy doporučených výběrovou komisí k realizaci
 

Fiche 3 

reg.č. název žadatel požad. částka  návrh dotace
2-L-2014/15 
Revitalizace návsi obce Ospělov 
Občanské sdružení Ospělov
198 864 Kč
198 864 Kč
1-L-2014/15 
Výstavba lávky přes potok a výsadba zeleně 
Obec Stařechovice
124 689 Kč
124 689 Kč
3-L-2014/15 
Úprava veřejného prostranství v místní části Maleny
Obec Stražisko
158 400 Kč
158 400 Kč