Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 7.6.2013. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v  zapis VK 14 vyzva.pdf (244,3 KB)  (dokument ke stažení). Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je polovina měsíce června. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání.

Zde uvádíme přehled všech vybraných a nevybraných projektů ke stažení:

Seznam vybranych nevybranych zadosti 14v.docx (14,8 KB)