Přehled projektů 14. výzvy doporučených výběrovou komisí k realizaci
 

Fiche 7 
 

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
5-L- 2013/14
Výstavba rozhledny na Velkém Kosíři - dovybavení
Mikroregion Kosířsko
445 746 Kč
445 746 Kč


Fiche 5

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
3-L-2013/14
Plynofikace a výměna oken v kapli U Kalicha v Drahanovicích
Obec Drahanovice
219 924 Kč
219 924 Kč
4-L-2013/14
Oprava kaple sv. Jana a Pavla ve Slatinkách 
Obec Slatinky
331 200 Kč
331 200 Kč
1-L-2013/14
Obnova Kamenného kříže v obci Rakůvka
Obec Rakůvka
178 200 Kč
178 200 Kč
2-L-2013/14
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 
Městys Náměšť na Hané
176 406 Kč
176 406 Kč