Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 6.2.2013 a 7.2.0213. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v  zapis VK 13 vyzva.pdf (388,2 KB) (dokument ke stažení). Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je počátek měsíce března. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání.

Zde uvádíme přehled všech vybraných a nevybraných projektů ke stažení:

Seznam vybranych_nevybranych zadosti - 13v.docx (25,1 KB)