Přehled projektů 13. výzvy doporučených výběrovou komisí k realizaci
 

Fiche 1

reg.č. název  žadatel  požad. částka návrh dotace
44-L-2013/13 
Víceúčelová hala pro posklizňovou úpravu a skladování obilovina dalších zem. plodin.
Ing. Petr Mišák
497 600 Kč
497 600 Kč
1-L-2013/13 
Pořízení přepravní techniky
Zemědělské obchodní družstvo DEJAS 
392 000 Kč
392 000 Kč
10-L-2013/13 
Ovce sluší krajině
Libor Tobiáš
297 500 Kč
0 Kč


Fiche 3

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
38-L-2013/13 
Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky
Obec Bohuslavice
491 608 Kč
491 608 Kč
2-L-2013/13 
Úprava zeleně na veřejném prostranství obce
Obec Stařechovice
179 708 Kč
179 708 Kč
39-L-2013/13 
Oprava návsi v obci Kladky
Obec Kladky
359 646 Kč
359 646 Kč
13-L-2013/13 
Úprava veřejného prostranství u kaple v Odrlicích 
Obec Senice na Hané
444 735 Kč
0 Kč
32-L-2013/13 
Oprava obecního rozhlasu a napojení do integrovaného systému JSVV
Obec Luběnice
113 976 Kč
0 Kč


Fiche 4

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
7-L-2013/13
Rekonstrukce historických stájí a jejich okolí - návrat ke krásám minulosti
Jezdecký klub Eldorado Odrlice 
443 610 Kč
443 610 Kč
43-L-2013/13
Stavební úpravy objektu základní školy na zřízení třídy mateřské školy Laškov 
Obec Laškov
446 490 Kč
446 490 Kč
18-L-2013/13
Přístavba ke skladu požární techniky - zázemí pro aktivity
Sbor dobrovolných hasičů Služín
379 197 Kč
379 197 Kč
20-L-2013/13
Rekonstrukce objektu herny stolního tenisu 
TJ Sigma Lutín
449 576 Kč
449 576 Kč
5-L-2013/13
Vybudování zasněžovacího systému dětského vleku
TJ Sokol Kladky
485 694 Kč
0 Kč
6-L-2013/13
Kůň jako koníček 2013
Stáj Fénix o.s.
135 000 Kč
0 Kč
26-L-2013/13
Místo setkávání Rataje
JATAR, občanské sdružení
419 047 Kč
0 Kč
42-L-2013/13
Obnova stáje pro koně a jezdeckého zázemí
Občanské sdružení DOLCE
442 620 Kč
0 Kč
14-L-2013/13
Návrat k řemeslům a k ruční práci 
AbelonArt 
183 321 Kč
0 Kč
31-L-2013/13
Barokní střelnice v Ludéřově - rekonstrukce pro potřeby moderního střelectví
MS Drahanovice
320 400 Kč
0 Kč
21-L-2013/13
Vybavení mladých hasičů ve Hvozdě
Sdružení hasičů ČMS Hvozd
247 500 Kč
0 Kč
40-L-2013/13
Rozvoj venkovních pohybových aktivit dětí v obci Ústín 
"Hébem se"o.s.
498 600 Kč
0 Kč
12-L-2013/13
Družina ZŠ Náměšť na Hané
Městys Náměšť na Hané
389 403 Kč
0 Kč
33-L-2013/13
Travnaté hřiště pro malou kopanou
Sdružení rodičů při Základní škole v Čelechovicích na Hané 
249 187 Kč 
0 Kč
30-L-2013/13
Materiálně technické zabezpečení sportovních a kulturně- společenských aktivit SK Luběnice 
Sportovní klub Luběnice
187 200 Kč
0 Kč
23-L-2013/13
Vybudování výtvarné dílny v Senici na Hané 
Základní škola Senice na Hané
494 245 Kč
0 Kč
22-L-2013/13
Dětské hřiště pro MŠ A ZŠ 
Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané 
139 500 Kč
0 Kč
41-L-2013/13
Izolace zdiva hasičské zborojnice v obci Ústín 
SDH Ústín
447 747 Kč
0 Kč
28-L-2013/13
Pořízení vybavení pro výstavní činnost chovatelů ZO ČSCH Senice na Hané
Český svaz chovatelů Základní organizace Senice na Hané
202 500 Kč
0 Kč
15-L-2013/13
Kulturní dům v Loučanech - řešení bezbariérového vstupu do objektu a zateplení uliční fasády 
Obec Loučany
366 625 Kč
0 Kč
3-L-2013/13
Rekonstrukce technického a sociálního zázemí Kulturního domu v Ludéřově
Obec Drahanovice
362 448 Kč
0 Kč
35-L-2013/13
Materiálně technické vybavení zázemí pro SDH Luběnice
Sbor dobrovolných hasičů v Luběnicích 
145 170 Kč 
0 Kč
25-L-2013/13
Obnova střechy klubovny Bumbálka
Obec Hačky
494 500 Kč
0 Kč


Fiche 5

reg. č. název žadatel  požad. částka návrh dotace
37-L-2013/13
Barokní sýpka - místo setkávání
U nás, o.s.
424 800 Kč
424 800 Kč;
19-L-2013/13
Fara - obnova původního vzhledu
Římskokatolická farnost Olšany u Prostějova
406 162 Kč
406 162 Kč
16-L-2013/13
Vybudování nové expozice a minikina v prostoru Muzea veteránů ve Slatinicích
Občanské sdružení Muzeum Slatinice 
481 500 Kč
0 Kč
11-L-2013/13
Restaurování varhan v kostele sv. Maří Magdalény v Senici na Hané
ŘKF Senice na Hané
496 000 Kč
0 Kč
27-L-2013/13
Restaurování kazatelny kostela sv. Leonarda v Hněvotíně
ŘKF Hněvotín
437 013 Kč
0 Kč
4-L-2013/13
Rekonstrukce kaple Ponikev
Obec Ludmírov
447 968 Kč
0 Kč
36-L-2013/13
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Městys Náměšť na Hané
176 400 Kč
0 Kč


Fiche 6

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
17-L-2013/13
Dostavba pokojů v objektu Penzionu U Veterána ve Slatinicích 
Doc. MUDr. Aleš Sobek
499 567 Kč
499 567 Kč


Fiche 7

reg.č. název žadatel požad.částka návrh dotace
45-L-2013/13
Naučná a poutní stezka Smržice
Obec Smržice
499 290 Kč
499 290 Kč


Fiche 8

reg.č. název žadatel požad. částka návrh dotace
8-L-2013/13
Jezdecké potřeby Equisun Odrlice - další využití nemovité kulturní památky
Gabriela Štursová
262 020 Kč
262 020 Kč
34-L-2013/13
Dotace na rozvoj firmy v truhlářství - nákup vybavení
Interiéry Hyben s.r.o 
205 800 Kč
205 800 Kč
29-L-2013/13
Výměna výlohy, oken a dveří v provozovně cukrárny a nákup stroje na výrobu točené zmrzliny 
Ivana Horylová
138 000 Kč
138 000 Kč
24-L-2013/13
Dotace na rozvoj firmy v oblasti elektroslužeb - nákup vybavení
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 
450 000 Kč
0 Kč
9-L-2013/13
Vybavení firmy Ing. Dalibor Dudík - sada lešení
Ing. Dalibor Dudík 
113 886 Kč
0 Kč