V roce 2013 byly vyhlášeny 2 výzvy: 

- výzva č.13

                 - přehled projektů 13. výzvy

                 - výběrová komise

- výzva č.14

                 - přehled projektů 14. výzvy

                 - výběrová komise