Výběrová komise MAS Region HANÁ zasedla k výběru projektů dne 24.1.2012 a 26.1.2012. Výsledek posouzení projektů a návrh na podporu pojektů je zveřejněn v zapis VK 11 vyzva.pdf (262,7 KB)  (dokument ke stažení). Projekty navržené k podpoře však musí být ještě schváleny ze strany SZIF. Předpokládaný termín registrace na ZIF je 24.3.2012. Pravděpodobně od tohoto data budou výdaje uznatelné, podrobnosti a upřesnění sdělíme na vyžádání.

Zde uvádíme přehled všech vybraných a nevybraných projektů ke stažení:

Seznam vybranych a nevybranych www.doc (55,5 KB)